ความสำคัญของการบริหารเครดิตทางการค้าของธุรกิจ SME

SME กับการบริหารเครดิตทางการค้า

เครดิตทางการค้า เป็นกลยุทธ์การขายอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าสินเชื่อระยะสั้น เป็นการให้สินเชื่อระหว่างคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้ากัน โดยผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อรับสินค้าไปก่อน และมาชำระค่าสินค้าภายหลังตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

คุณทศพร โสภณเสถียรสุข ผู้จัดการภาคนครหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง ได้อธิบายเรื่องการบริหารเครดิตทางการค้าว่า ปัจจุบันเราสื่อสารบนโลกออนไลน์มากขึ้น การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า หรือคู่ค้าทำได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการจึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีอยู่ มาใช้วิเคราะห์เครดิตทางการค้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเช็คสอบเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย เป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

การบริหารจัดการเครดิตทางการค้าเป็นเรื่องสำคัญ และมีประโยชน์มาก คุณทศพรอธิบายถึง SME ที่มีคู่ค้ารายย่อยว่า ผู้ขายมักต้องการให้เครดิตสั้น ส่วนผู้ซื้อต้องการได้เครดิตยาว ดังนั้นวิธีบริหารจัดการธุรกิจที่ง่ายที่สุด คือ การติดตั้งเครื่อง EDC หรือร้านค้ารับบัตร เพราะบัตรเครดิตเป็นวิธีที่สะดวกในการรับชำระจากลูกค้ารายย่อย และไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงจะตกไปอยู่ที่ธนาคารผู้ออกบัตร ซึ่ง SME จะได้รับเงินจากธนาคารภายใน 1-2 วัน แม้ว่าผู้ซื้อจะยังไม่ชำระเงินคืนธนาคารก็ตาม

ในส่วนของการบริหารจัดการเครดิตทางการค้าของ SME ที่มีคู่ค้ารายใหญ่ สิ่งที่ต้องทำคือเช็คความน่าเชื่อถือของคู่ค้ารายนั้นๆ ก่อน จากนั้นเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอกับยอดคำสั่งซื้อ ต่อมาคือการเจรจาต่อรองระยะเวลาการให้เครดิตที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเงินทุนจมกับลูกค้ารายได้รายหนึ่งมาก และนานเกินไป ในส่วนของผู้ซื้อเอง ถ้าเป็นผู้ซื้อที่มีสภาพคล่อง ธุรกิจแข็งแรง อาจใช้เครดิตในการเจรจาขอส่วนลดจากการซื้อด้วยเงินสด เพื่อให้ได้ต้นทุนถูกลง

ณทศพร กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า หากธุรกิจกำลังไปได้ดี ขอแนะนำให้ SME ขอมีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีสำรองไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยหนึ่งที่มาเสริมสภาพคล่อง และสร้างเครดิตให้เจ้าของธุรกิจได้ และพึงระลึกว่าทุกปัญหาล้วนมีทางออก

หากสนใจฟังสัมภาษณ์แบบเต็ม สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ : https://youtu.be/vd1zIlINbCg
หรือหากสนใจชมรายการอื่นๆ ของทางรายการ “คู่คิดธุรกิจ SME” สามารถรับชมได้ทางช่องทาง : https://www.youtube.com/user/SmartSMETV

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคาร

แสดงความคิดเห็น