เปิดโลกแบบ 360 องศา กับมุมมองและโอกาสใหม่ๆ ที่อินเดีย

มีมุมมองและโอกาสที่อินเดียใดบ้างที่น่าสนใจ

คุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศอินเดีย เป็นอีกประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก หลายธุรกิจในประเทศอินเดียยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีอุตสากรรมอีกมากมายที่ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดีย โดยที่ประเทศอินเดียมีมุมมองใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

มุมมองด้านเศรษฐกิจของอินเดีย เมื่อเทียบกันระหว่างเจ้าใหญ่อย่างประเทศจีนแล้วขนาดของเศรษฐกิจอินเดียอาจจะเป็นประเทศที่กำลังตามหลังจีนอยู่ แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบและเฉลี่ยดูแล้ว ค่าเฉลี่ยที่อินเดียยังตามจีนอยู่นั้นตามอยู่เพียงไม่กี่เท่าเท่านั้นเอง ด้านการผลิตอินเดียก็มีการผลิตที่หลากหลาย และในด้านของเชื้อชาติ อินเดียจะได้เปรียบมากกว่าเพราะมีหลายเชื้อชาติอยู่ภายในประเทศ ทำให้คนในประเทศจะมีความคิดที่หลากหลาย รวมถึงภาษาที่หลากหลายเช่นกัน

มุมมองการท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันอัตราการท่องเที่ยวที่ไทยของคนอินเดีย มีสูงขึ้น เป็นตัวเลขในส่วนที่น่าสนใจ เพราะคนอินเดียมีความชื่นชอบประเทศไทย ชอบการมาท่องเที่ยว และชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก ในหนึ่งปีคนอินเดียมาเที่ยวถึงกว่าล้านคน และในแต่ละปีมีอัตราที่คนอินเดียมาแต่งงานที่ไทยสูงขึ้นทุกปี

มุมมองด้านความสะอาด ปัจจุบันนี้อินเดียสะอาดขึ้นมากจากนโยบาย Swachh Bharat Abhiyan รวมทั้งได้เริ่มแบนถุงพลาสติกอย่างจริงจังแล้ว ซึ่งภายใต้นโยบายนี้ไม่ได้ต้องการทำให้บ้านเมืองสะอาดเท่านั้น ยังต้องการสร้างอินเดียให้สะอาดในเรื่องอื่นๆ อย่างเช่น เรื่องของการคอร์รัปชั่น ให้มีกระบวนการที่โปร่งใสกว่าเดิม

มุมมองจากรัฐบาลอินเดีย ได้มีการออกนโยบายที่สนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินเดียมากขึ้น โดยในแต่ละรัฐของอินเดียได้แข่งขันกันเพื่อจูงใจต่างชาติให้เข้าไปลงทุน และได้มีการออกนโยบายที่สำคัญ คือ Made in India โดยหลายๆ อุตสาหกรรมอาจได้ประโยชน์ในการมาตั้งฐานการผลิตที่อินเดีย เป็นการเชิญชวนชาวต่างชาติให้เข้าไปลงทุนอีกทางหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าอินเดียมีมุมมองและโอกาสใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีอุตสาหกรรมมากมายที่ต่างชาติเข้าไปลงทุนและทางอินเดียเองก็พร้อมจะสนับสนุนชาวต่างชาติเช่นกัน จึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่จะไปลงทุนอยู่ไม่น้อย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น