เปิดตลาดรัสเซีย กับสินค้าส่งออกยอดนิยมจากประเทศไทย

กลุ่มสินค้ายอดฮิต ที่มีการส่งออกไปรัสเซียอย่างต่อเนื่อง

การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีมูลค่าการตลาดที่สูงทุกปี จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า การทำการตลาดหรือการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศรัสเซียนั้นยังเป็นที่ต้องการของคนรัสเซียอยู่ และมีสินค้าหลายประเภทที่สามารถผลิต และเป็นสินค้าพื้นฐานของประเทศ

สินค้าของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปประเทศรัสเซีย

1. สินค้าเกษตรกรรม แน่นอนว่าสินค้าเกษตรกรรม หรือข้าว เป็นสินค้าส่งออกพื้นฐานของประเทศไทย และยังเป็นสินค้าที่มีการส่งออกไปที่ประเทศรัสเซียด้วยเช่นกัน โดยมีมูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ และในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมยังมีสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้ ผัก เครื่องเทศ ยางพารา สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์

2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญ คือการมีคุณภาพของสินค้าที่ดี มีราคาที่ไม่แพง หาซื้อได้ง่าย และมีความใส่ใจของผู้ผลิตในทุกสินค้า ทำให้ในหลายประเทศให้ความสำคัญกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย โดยสินค้าในกลุ่มผลไม้กระป๋องที่ยอดนิยมในประเทศรัสเซีย คือ อาหาร และผลไม้กระป๋องต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม

3. สินค้าอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง คือ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการอยู่ในตลาดรัสเซีย โดยมีการสั่งซื้อและนำเข้าอย่างสม่ำเสมอ และประเทศไทยเองยังมีโอกาสที่จะขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้เข้าไปในประเทศรัสเซียได้อีกมาก อีกทั้งตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของรัสเซียมีขนาดใหญ่ มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังสามารถลงทุนเพื่อส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีสินค้าอื่นๆ ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้และเหล็กต่างๆ อะลูมีเนียม พลาสติก และเคมีภัณฑ์

มูลค่าการส่งออกในตลาดระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียอาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงที่สุด แต่ประเทศรัสเซียนับว่าเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าในประเทศไทยเข้าไปอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำในทุกปี ดังนั้นจึงเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการจะลงทุนในกลุ่มตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ประเทสรัสเซียจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

แสดงความคิดเห็น