โอกาสการค้า ตลาดอินเดีย ใหญ่ไม่ธรรมดา

ตลาดอินเดีย โอกาสของ SME

ประเทศในเอเชียใต้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องธุรกิจก็ต้องยกให้ประเทศอินเดีย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในเอเชียใต้เท่านั้น แต่อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ*เป็นลำดับที่ 6 ของโลก หรือ 2.611 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Nominal GDP) และ 9.459 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (Purchasing Power Parity GDP) หรือมีความเท่าเทียมอำนาจการซื้อ เป็นอันดับ 3 ของโลก อินเดียจึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก (*ข้อมูลจาก IMF)

สำหรับประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมานานเกือบ 200 ปี (1757-1947) ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ 70 ปีที่แล้ว อาจทำให้ภาพของอินเดียยังอยู่ในอาณัติของอังกฤษ ความจริงอินเดียได้เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือเป็น New India แม้ว่าอินเดียหลังได้รับเอกราชจะยังมีความยากจนอยู่มาก ทำให้ส่วนหนึ่งของชาวต่างประเทศที่ได้ไปสัมผัสอินเดียเวลานั้นต่างรับรู้ถึงการทำธุรกิจกับอินเดียว่าเป็นเรื่องยากมาก เป็นอินเดียที่ไม่เคยได้รับอิสรภาพมาก่อน ดังนั้น เมื่อมีการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ จึงอาจจะทำให้นักธุรกิจในสมัยนั้นกลัวการตกเป็นเบี้ยล่างหรือถูกกดขี่เหมือนโดนกระทำจากอังกฤษ นอกจากนักธุรกิจสมัยนั้นจะค่อนข้างหวาดระแวงแล้ว รัฐบาลขณะนั้นยังมีนโยบายในการปกป้องเศรษฐกิจภายในอีกด้วย ซึ่งอินเดียที่ได้รับอิสรภาพมากว่า 70 ปีก็ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำธุรกิจในและนอกประเทศ เป็นที่ประจักษ์อย่างดีในวงการธุรกิจระดับโลก จนทำให้เป็นประเทศที่เกือบทุกชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจด้วย

คำถามคือ New India คือใคร อย่างไร เวลานี้ควรจะไปทำธุรกิจกับอินเดียแล้วหรือ

สำหรับนักธุรกิจไทยแล้ว การไปทำธุรกิจกับอินเดียเวลานี้อาจช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่สายจนเกินไป เพราะเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้ อินเดียเพิ่งจะปรับเป็นเศรษฐกิจการตลาดและบริการ ขยายบทบาทของภาคเอกชน การลงทุนจากต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง คือ การลดภาษีนำเข้า การปรับกฎระเบียบการค้า การลดภาษีการค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นอินเดียใหม่ที่เปิดรับการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับตัวทั้งประเทศ เศรษฐกิจที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดดในระยะหลังนี้ มาจากการบริหารของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนาเรนทรา โมดิ เมื่อปี 2014 ทำให้เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวจนมาอยู่ในแถวหน้าของโลก และมีแนวโน้มที่ขยายตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับประเทศจีน

อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจมากในทุกเรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านสังคม ฯลฯ ที่ควรรู้ ผู้ประกอบการควรศึกษาก่อนที่จะเข้าไปทำตลาดกับอินเดีย

Columnist : นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย เคยดำรงตำแหน่ง กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

กงสุลฝ่ายการพาณิชย์ ณ นครคุนหมิง

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.smartsme.co.th

แสดงความคิดเห็น