ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะน่าเป็นห่วง แต่การค้า ไทย-รัสเซีย ยังไปต่อได้

การส่งออกของไทยไปรัสเซีย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สงครามการค้าในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ เป็นวงกว้าง แต่มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ ยอดการส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียยังคงมีการปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่า 105.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจของรัสเซียในปี 2561 ว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก ทำให้รัสเซียตัดสินใจให้มีการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงความเชื่อของรัสเซียที่ว่าการนำเข้าสินค้าจะมีคุณภาพมากกว่าสินค้าที่เกิดจากการผลิตเองภายในประเทศ

ในส่วนของสินค้าส่งออกไปประเทศรัสเซียนั้นสินค้ากลุ่มที่ครองส่วนแบ่งทั้งหมดประมาณร้อยละ 85 เป็นสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีหมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก ตามมาด้วยสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรที่ร้อยละ 8.91 ได้แก่ สินค้าผลไม้กระป๋อง และกลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ที่ประกอบด้วยข้าวและยางแท่งเป็นหลัก มีที่สัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 5.55

เป้าหมายการส่งออกของไทยไปรัสเซียในช่วง 4 เดือนหลังของปี คือเพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 33 หรือเป็นมูลค่าโดยประมาณ 1,377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยนคือมียอดการส่งออกประมาณเดือนละ 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขการส่งออกและการคาดการณ์การส่งออกของไทยไปรัสเซียข้างต้น นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ สำหรับผู้ประกอบการที่จะตัดสินใจส่งสินค้าไปลงทุนในรัสเซีย เพื่อจะประกอบการตัดสินใจและวางแผนการลงทุน

แสดงความคิดเห็น