การค้าไทย – อินเดีย เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การค้าไทย – อินเดีย 61 โตต่อเนื่อง

อินเดีย ประเทศที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษามากกว่า 100 ภาษา เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 9 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย ถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของหลายประเทศ รวมทั้งไทยด้วย โดยการค้าระหว่างอินเดียและไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากสิทธิประโยชน์จากการค้าเสรีที่เพิ่มขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในครึ่งแรกของปี 2561 การส่งออกสินค้าจากไทยไปอินเดียมีมูลค่า 3,933 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าสินค้าจากอินเดียไปไทยมีมูลค่า 2,291.1 ล้านเหรียญสหรัฐ การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 6,224.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 จากปีก่อนหน้า

การตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยร่วมมี 2 แบบ คือ FTAไทย-อินเดีย (TIFTA) เป็นการลดภาษีศุลกากรสินค้า 83 รายการ เช่น ทุเรียน อัญมณี และ FTAอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) เป็นการลดภาษีสินค้า 5,224 รายการ เช่น น้ำผลไม้ เครื่องสำอาง โดยครึ่งแรกของปี 2561 ไทยส่งออกภายใต้สิทธิ FTA ถึงร้อยละ 56.9 ของมูลค่ารวมจากการส่งออกสินค้าไทยไปอินเดีย โดยไทยส่งออกด้วยสิทธิ TIFTA ถึง 369.4 ล้านเรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ของปีก่อน และไทยส่งออกโดยใช้สิทธิ AIFTA มูลค่า 1,868.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสินค้าไทยที่นิยมส่งออกไปอินเดีย เช่น เม็ดพลาสติก รถยนต์ อัญมณี อุปกรณ์และส่วนประกอบ และภาคบริการที่เติบโตรวดเร็ว เช่น การโรงแรม และประกันภัย

อินเดียเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจของผู้ประกอบการ SME เพราะประเทศและเศรษฐกิจกำลังเติบโต ทำให้มีปัจจัยที่ต้องการอีกมาก หากผู้ประกอบการเข้าใจผู้บริโภคชาวอินเดียก็มีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าและผลักดันธุรกิจให้เติบโตในอินเดียได้

แสดงความคิดเห็น