พาณิชย์เกี่ยวก้อยเอกชน จัดตั้ง Thailand Team บุก CLMV

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับเอกชนเพื่อจัดตั้ง Thailand Team เพื่อเดินทางไปหาลู่ทางการลงทุนในกลุ่ม CLMV เตรียมเซ็น MOU ในวันที่ 8 มีนาคมนี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังจากประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ หรือ (D4) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ (ประชารัฐ) ว่า ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งนำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานร่วมของคณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์การส่งออก ซึ่งภาคเอกชนยืนยันว่าจะเร่งผลักดันเต็มที่เพื่อให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ 5 ในปีนี้ ตามที่กระทรวงฯ ได้กำหนดเป้าหมายไว้

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของภาคเอกชนในประเด็นต่างๆ ตาม 3 กลยุทธ์ที่คณะทำงานร่วมกันกำหนด ได้แก่ การปลดล๊อค ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินการหลักที่คณะทำงาน D4 จะเร่งผลักดัน ได้แก่ การจัด Thailand Team ซึ่งจะเป็นการจัดคณะผู้แทนการค้านำโดย รมว.พาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชน เดินทางไปเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่ม CLMV รายประเทศ เพื่อเร่งเจาะตลาดดังกล่าว ทั้งด้านการส่งออก และการออกไปประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยตามนโยบาย ASEAN as our home Market ของกระทรวงฯ

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดจะร่วมลงนามใน MOU เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจจริงร่วมกันผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งจะได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในแต่ละด้านอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้น MOU จะครอบคลุมเรื่อง แผนการเดินทางเยือน CLMV ของ Thailand Team การจัดโครงการ SMEs Matching กับ Distribution Channel ในต่างประเทศ การจัดทำศูนย์องค์ความรู้ข้อมูล CLMV ในเชิงลึกร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้รายงานผลการดำเนินการข้างต้นให้ท่านรองนายกฯ สมคิด ทราบในการประชุมประชารัฐครั้งต่อไปในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

แสดงความคิดเห็น