อยากไปลงทุนที่บราซิล ลองศึกษาสิทธิประโยชน์เหล่านี้สำหรับนักลงทุน

บราซิลน่าลงทุนอย่างไร?

ประเทศบราซิล เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดในอเมริกาใต้ ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรจำนวนมากนั้นเอง จึงจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดในประเทศบราซิลเป็นอีกตลาดที่น่าจับตามองเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุน แต่ก่อนหน้านั้นเราควรมาศึกษานโยบาย และสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนก่อนที่จะไปลงทุนในประเทศบราซิล
อีกทั้งประเทศบราซิลเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในประเทศ โดยทางประเทศบราซิลเองมีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

1. บราซิลได้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้มีหลักการยึดที่สำคัญ คือ พลังงานต้องสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

2. ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี ต่อต้านระบบ Protectionism หรือที่เรียกว่า ต่อต้านการจำกัดการนำเข้าจากประเทศอื่นด้วยวิธีการต่างๆ

3. ปฏิรูปภาษีให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน และมีความเป็นธรรม

4. สนับสนุนการปฏิรูประบบการเงินของโลก เพื่อป้องกันปัญหาเงินทุนไหลเวียนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

5.พัฒนาโครงการขุดเจาะน้ำมัน โดยมีการคำนึงถึงดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อม

และ นอกเหนือจากนั้นในประเทศบราซิลยังมีการแบ่งออกเป็นแต่ละรัฐ โดยที่ในแต่ละรัฐขะมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุน ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุน เช่น บราซิลให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าด้วยกัน เป็นต้น

นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าไปเพื่อลงทุน เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการในไทยที่ให้ความสนใจและลงทุนในตลาดของบราซิลน้อย แต่กลับมีความน่าสนใจคือขนาดของตลาดและจำนวนประชากรในประเทศของบราซิลนั้นเอง

แสดงความคิดเห็น