สวทช.ตั้งเป้าสร้างมาตรฐาน ThaiGAP ให้เกษตรกรไทย 50 รายภายในปี 2560

สวทช. จับมือกับสภาหอการค้าฯยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ThaiGAP เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งออกแล้ว 17 ราย ตั้งเป้าหมายเพิ่มอีก 50 รายภายในปี 2560

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เผยว่า การร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME  สินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จ สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย 17 ราย ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ThaiGAP คือ สินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้ และตรงความต้องการของอุตสาหกรรมด้านสินค้าผักและผลไม้ สามรถนำเข้าจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับประเทศ ช่วยเกษตรกรให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และได้ราคาดีขึ้น พร้อมวางเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มอีก 50 ราย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ภายในปี 2560 รวมถึงเร่งพัฒนาสินค้าเกษตร รองรับตลาดอาเซียนขยายสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากลด้วย

ทางด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME  ด้านสินค้าผักและผลไม้นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งการของส่งเสริมการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการสานต่อ การทำเกษตรแก่คนรุ่นใหม่ ให้การทำเกษตรมีรายได้ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ประกอบกับร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่รับซื้อสินค้าจัดระบบสหกรณ์ รวมถึงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบการทำเกษตรด้วย

แสดงความคิดเห็น