ทำไมต้องทำธุรกิจในรัสเซีย

เหตุผลที่ควรทำธุรกิจในรัสเซีย

ประเทศรัสเซีย หรือสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก ถือเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก แม้จะมีระยะทางไกลจากประเทศไทยมากกว่า 4,000 กิโลเมตร แต่ก็ถือว่าน่าลงทุนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ปริมาณกำลังซื้อ ตลาดกำลังซื้อสูง ไม่เพียงแต่มีจำนวนประชากรมาก ยังเป็นจุดกระจายเชื่อมโยงกับประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Commonwealth of Independence State: CIS) หากธุรกิจเติบโตได้ดีในรัสเซียก็มีโอกาสที่จะขยายสู่ประเทศ CIS
ความพร้อมของวัตถุดิบ รัสเซียยังเต็มไปด้วยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นโอกาสด้านการผลิต ไม่ว่าจะผลิตและจำหน่ายในรัสเซียหรือส่งออกสินค้า

นโยบายด้านเศรษฐกิจ รัสเซียให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการให้หลากหลายมากขึ้น กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ การส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยการลงทุนที่รัฐบาลได้ส่งเสริมเป็นพิเศษ คือ การลงทุนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต การผลิตเพื่อการส่งออก โดยเน้นในสาขาพลังงาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และยารักษาโรค การก่อสร้างระบบคมนาคมและการสื่อสาร รวมทั้งด้านการขนส่ง อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด ในหลายธุรกิจ ยกเว้น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ธนาคารและประกันภัย น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และท่องเที่ยว

ยกเว้นและลดหย่อนภาษี นักลงทุนต่างชาติจะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย (Turnover Tax) และลดหย่อนการเก็บภาษีกำไรสุทธิ (Profit Tax) เหลือเพียง 24%

เหตุผลเหล่านี้ทำให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าพิจารณา แต่รัสเซียก็ยังถือเป็นประเทศที่ซับซ้อน และปัญหาเล็กน้อยอื่นๆ ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น