โอกาสสำหรับเกษตรกร เมื่อสินค้าเกษตรไทยเนื้อหอม

กระทรวงพาณิชย์ผลักดันสินค้าเกษตรให้กับชาวจีนมากขึ้น

สินค้าเกษตรไทยเนื้อหอม “พาณิชย์” ผลักดันให้จีนนำเข้ากุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปูนิ่ม ทั้งสดและแช่แข็ง จากไทยเพิ่มขึ้น เหตุเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นำคณะร่วมหารือ บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมเกษตรไทย

โดยทางอาลีบาบา สนใจเปิด Thai Fruit Flagship Store เพิ่มบนเว็บไซต์ TMall และเตรียมสั่งซื้อสินค้าอาหารทะเลจากไทยเพิ่มเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลีก Hema Fresh ในจีน ซึ่งการหารือในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานบริหารจัดการสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายช่องทางตลาดต่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ประสานงานความร่วมมือกับอาลีบาบามาอย่างต่อเนื่อง โดยระยะแรกได้สนับสนุนสินค้าข้าวและสินค้านวัตกรรมจากข้าว สินค้าผลไม้ อาทิ ทุเรียน ลำไย รวมทั้งสินค้าศักยภาพอย่าง กล้วยไม้ และอัญมณี เข้าสู่ตลาดจีนทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

“การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากที่มีการฉลองความสำเร็จในโอกาสที่ข้าวไทยเป็นสินค้าคุณภาพและเป็นที่นิยมในตลาดจีน จากการเปิดตัวโครงการ Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ TMall ในช่วงที่ผ่านมา” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้พบปะหารือกับผู้บริหารของ Hema Fresh ร้านค้าปลีกเป้าหมายที่จะผลักดันสินค้าไทยเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีการนำเข้าสินค้าข้าว ผลไม้ และอาหารทะเลของไทยเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลีกในจีน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผลักดันให้ทางจีนนำเข้ากุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปูนิ่ม ทั้งสดและแช่แข็ง จากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าของไทยมีคุณภาพดี มีความปลอดภัยไร้สารตกค้าง ซึ่งเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูงในจีน

ส่วนผลไม้จะขยายไปในส่วนของมังคุด สัมโอ มะม่วง ที่จะผลักดันเข้าตลาดให้เพิ่มขึ้น โดยจะเร่งเชิญทาง Hema Fresh เยี่ยมชมผู้ประกอบการไทยในเร็วนี้ อย่างไรก็ดี จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อกุ้งไทยจาก Hema Fresh รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 2 ปี

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุกิจการค้า กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่กรมฯ ได้ร่วมหารือ Hema Fresh ซึ่งทำให้เห็นช่องทางโอกาสธุรกิจและมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีด้านโลจิสติกส์ ที่นำระบบด้านการจัดการมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจให้ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น