เพราะอะไร บริษัทระดับโลกถึงตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

สิงคโปร์ ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่ของบริษัทระดับโลก

สิงคโปร์ ประเทศหนึ่งในสี่เสือของเอเชียที่เป็นเมืองท่า ศูนย์กลางพาณิชย์และการเงินที่สำคัญ เมื่อผนวกรวมกับการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งทำให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติต้องการจับจอง นั่นทำให้มีบริษัทข้ามชาติมากกว่า 7000 บริษัทที่ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในสิงคโปร์ เหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์เป็นที่จุดหมายของบริษัทมากมายเหล่านี้ คือ

1. การเมืองมีเสถียรภาพ

2. สำนักงานกฎหมาย บัญชี และธนาคารมีจำนวนมาก เพียงพอกับความต้องการ

3. การตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่วมกับหลายประเทศในเอเชียและอาเซียน และกำลังทำข้อตกลงกับ EU ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้

4. เก็บภาษีบริษัทต่ำเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย และมีสนธิสัญญาทางภาษีกับ 82 ประเทศทั่วโลก

5. การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้สะดวกต่อกันติดต่อสื่อสารหรือดำเนินธุรกิจ

6. แรงงานมีการศึกษาสูง ทำให้ได้เปรียบมาก

7. ท่าอากาศยานชางฮีเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญในภูมิภาค สะดวกต่อการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม การตั้งสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น ค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และค่าเช่าสำนักงานที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่แต่ละประเทศสนับสนุนให้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

แสดงความคิดเห็น