เมื่อทำเลดี ค่าที่แพง แล้วเลือกทำเลแบบไหนดีสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

วิธีการพิจารณาที่ตั้งของแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีอีกหนึ่งสิ่ง ที่สำคัญนอกเหนือจากการเลือกประเภทของธุรกิจ นั่นคือ ทำเลที่ตั้งของธุรกิจ ดังนั้นวันนี้จะมีวิธีการทั้ง 4 วิธี สำหรับพิจารณาเพื่อเลือกที่ตั้งธุรกิจแฟรนไชส์

1. ธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ในประเภทไหน การลงทุนทำธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ ตัวผู้ประกอบการเองจะต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของคุณนั้นเป็นประเภทไหน กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเจาะได้เป็นกลุ่มคนแบบไหน เช่น หากเป็นแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือเครื่องดื่มต่างๆ กลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปดังนั้นการลงทุนของสถานที่อาจจะต้องดูในที่ที่เป็นชุมชน มีผู้คนอยู่เยอะ ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่าย และในส่วนของแฟรนไชส์ประเภทธุรกิจบริการ พื้นที่นั้นๆ ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง ที่จอดรถมากพอ เป็นต้น

2. คำนึงถึงต้นทุนสถานที่และทำเลใกล้เคียง คู่แข่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสำรวจก่อนลงทุน เมื่อคุณเป็นแฟรนไชส์หลังจากที่รู้แล้วว่าธุรกิจเป็นแบบประเภทไหน ในพื้นที่บริเวณนั้นๆ จึงไม่ควรมีสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันเกิน 5 ร้าน เพราะเมื่อการแข่งขันที่มีมากขึ้น ร้านที่อยู่มานานกว่า ย่อมมีฐานลูกค้าที่เยอะกว่า ดังนั้นการเลือกพื้นที่บริการที่มีสินค้าและบริการประเภทเดียวกันน้อยที่สุด หลังจากนั้นจึงเริ่มสร้างฐานลูกค้าก่อนจะขยายสาขา จึงจะเหมาะสมที่สุด อีกทั้งนอกจากจะดูคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงกันแล้ว เรื่องของต้นทุนสถานที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องใส่ใจ แน่นอนว่าทำเลดี ราคาย่อมแพงเป็นธรรมดา การคำนวณต้นทุนให้ดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เงินมาตกอยู่ที่การแบกรับที่มากเกินไป จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรศึกษา

3. ศึกษากฎหมายและระเบียบ บางพื้นที่ เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด จะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าบางประเภทอย่าง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีป้ายประชาสัมพันธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องเสียภาษีด้วย ซึ่งเรื่องนี้หลายคนมักมองข้ามไม่ได้ให้ความสำคัญ รู้ตัวอีกทีก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษี

4. การคมนาคมต้องสะดวก และสภาพแวดล้อมมีความพร้อม การคมนาคมและสภาพแวดล้อมมีผลกับธุรกิจแฟรนไชส์ ที่เป็นรูปแบบร้าน หรือ สินค้า, บริการ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจะหาพื้นที่ ที่สามารถเดินทางได้สะดวกเหมาะแก่ผู้ประกอบการเองในการบริหารจัดการสินค้า และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย เพราะถึงแม้พื้นที่จะติดริมถนนสามารถมาได้สะดวกแต่ไม่มีที่จอดรถก็จะทำให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจเลือกได้เช่นกัน

การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมจะเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้แฟรนไชส์สามารถเติบโตได้ ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

แสดงความคิดเห็น