มาแล้ว! โอกาสสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ในเกาหลีใต้

สนับสนุนวีซ่าผู้มีศักยภาพและผู้ประกอบการ Startup ในเกาหลีใต้

เกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและมีภาค SME สูงถึงร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศ โดยในเวลานี้รัฐบาลเกาหลีได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีแนวทางในการดึงดูดผู้ประกอบการ Startup จากต่างประเทศ ผู้มีฝีมือในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) และลูกจ้างที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทเทคโนโลยี เข้ามาร่วมลงทุนและทำงานในประเทศเกาหลีใต้ โดยที่ทางรัฐบาลเองมีนโยบายสนับสนุนแนวทางในการดึงดูดให้กลุ่มเข้าเหล่านี้เข้ามาลงทุนในประเทศเกาหลีใต้

ในเวลานี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการ Startup ที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเกาหลีใต้ กำลังมีมาตรการพิเศษเพื่อพิจารณาวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศดังต่อไปนี้

วีซ่าชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ (E-7) ครอบคลุมแรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1) แรงงานวิชาชีพ 2) แรงงานกึ่งวิชาชีพ 3) แรงงานมีทักษะ วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 ปี

วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการ Startup (D-8-4) หรือ Startup Visa โดยวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปี ซึ่งนอกเหนือจาก Startup Visa ยังมีการเปิดโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนชาวต่างชาติที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เข้าอบรม เรียนรู้วัฒนธรรม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ Startup เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี เพื่อประกอบการขอวีซ่า D-8-4 ต่อไปได้

โดยทั้ง 2 วีซ่าเป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการ หรือ Startup จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเข้าร่วมเพื่อพัฒนาประเทศอีกด้วย

เป็นความน่าสนใจและโอกาสที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Startup ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อทางประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จะเป็นช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง โดยผู้ที่สนใจจะเข้าไปลงทุนอย่าลืมศึกษากฎระเบียบให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุน

แสดงความคิดเห็น