เพราะอะไร สินค้าซองถึงขายดิบขายดีในอินเดีย

สินค้าไซส์เล็กยอดฮิตในอินเดีย

สินค้าซอง หรือสินค้าขนาดทดลอง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เรียกว่า Sachet Marketing เป็นกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งของสินค้า FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือ สินค้าที่ใช้แล้วหมดไปได้เร็ว สินค้าแบบซองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ เป็นการแนะนำสินค้าที่ถูกบรรจุในซอง ขวดหรือกระป๋องขนาดเล็ก ราคาไม่สูง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับล่างเป็นต้นไป อีกทั้งผู้ผลิตยังมีโอกาสได้ทดลองสินค้า ในกรณีสินค้าไม่ได้รับความนิยมก็จะไม่ต้องเสียต้นทุนสูง

Sachet Marketing ยังคงได้รับความนิยมในหลายประเทศ เนื่องจากราคาที่ไม่สูง จึงเป็นหนึ่งทางเลือกและเข้าถึงกลุ่มคนตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปได้ดี แม้แต่บริษัทระดับโลกยังผลิตสินค้าซองเพื่อจับกลุ่มลูกค้าในระดับล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีชนชั้นล่างและกลางจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคืออินเดีย

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก มียังมีรายได้ไม่สูง กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจึงเลือกบริโภคสินค้าซอง เพื่อกระจายรายได้สำหรับบริโภคสินค้าอื่นๆ เช่น แชมพู ผงซักฟอก ขนม และเครื่องสำอาง ซึ่งในอินเดียล้วนมีจำหน่ายในขนาดเล็ก โดยแต่ละปีสินค้าซองมียอดขายสูง เช่น แชมพูขนาดซองที่มียอดขายว่า 6,000 ล้านซอง เป็นยอดขายกว่า 98% ของตลาดแชมพูในอินเดีย อีกทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าซองที่ต่ำกว่ารูปแบบอื่น เมื่อต้นทุนถูกกว่าและอยู่ในใจลูกค้าอยู่แล้ว จึงแทบไม่มีเหตุผลที่หลายๆ แบรนด์จะขยับ ปรับ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าซองสู่รูปแบบอื่น

น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกในประเทศอินเดีย เพราะขนาดและราคาสินค้านั้นมีผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวอินเดียมาก หากส่งออกสินค้าราคาสูงและขนาดใหญ่ก็อาจเหมาะกับตลาดชนชั้นกลางขึ้นไป จำนวนที่จำหน่ายได้อาจไม่มาก แต่มีมูลค่าสูง ส่วนสินค้าราคาถูกและขนาดเล็กจะมีศักยภาพมากกว่าในตลาดชนชั้นล่างขึ้นไป อาจได้กำไรต่อชิ้นไม่สูง แต่จะทำยอดจำหน่ายได้มาก ซึ่งมีขนาดตลาดที่กว้าง แพร่หลาย และน่าสนใจไม่น้อย

แสดงความคิดเห็น