อย่าพลาด ! จำปาสัก แขวงน่าลงทุนใน สปป.ลาว

โอกาสลงทุนในจำปาสัก

จำปาสัก แขวงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 ของ สปป.ลาว มีการขยายตัวด้านบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมค่อนข้างสูง เป็นแขวงที่มีจุดเชื่อมพรมแดนที่สำคัญ คือ นครเวียงจันทร์ แขวงสวันนะเขต แขวงคำม่วน และจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย จำปาสักมีพื้นที่เหมาะกับการปลูกกาแฟ พืช ผัก และผลไม้เมืองหนาว มีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนระเพ็ง

ในปี 2561 รัฐบาลลาวได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ได้จัดให้มีโครงการ Visit Laos – China year 2019 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จากรายงานของกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พบว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 สปป.ลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 3 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม non – Asean เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกามากที่สุด รองลงมาเป็นชาวแอฟริกาและตะวันออกกลาง

อีกทั้ง กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุนยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน ทั้งธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดเพื่อนบ้าน โดยผู้ประกอบการที่สนใจควรศึกษากฎหมายการลงทุนและนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น