ท่าเรือเวียดนามในภาคเหนือยินดีต้อนรับเรือคอนเทนเนอร์ต่างชาติเป็นครั้งแรก

สถานีคอนเทนเนอร์นานาชาติแคนแลนในจังหวัด Quang Ninh ที่อยู่ตอนเหนือของเวียดนาม ได้ให้เรือขนสินค้าต่างชาติเทียบท่าในวันแรกของปีลิง

ในวันพุธที่ผ่านมา (17 ก.พ.59)  Pelicana ของสิงคโปร์ทอดสมออยู่ที่ท่าเรือพร้อมกับแร่ 5,500 ตัน

ในวันพฤหัสบดี (18 ก.พ.59) มีมาเพิ่มอีก 3 ลำ คือ เรือ Hong Fu จากฮ่องกงส่งข้าวสาลีมา 24,000 ตัน ในขณะที่ Menelaos ของ ไลบีเรีย และ Goodwill ของอินเดีย บรรทุกข้าวสาลีมามากกว่า 24,000 ตัน และถั่วแห้ง 32,000 ตัน
เดือนที่แล้ว ท่าเรือได้ต้อนรับเรือ 132 ลำ และ จัดการสินค้ากว่า 524,500 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แร่ อาหารวัว ปุ๋ย และเศษไม้ – Viet Nam News

แสดงความคิดเห็น