เกษตรเวียดนามหนุน AI ดันส่งออกโต

เวียดนามเพิ่มส่งออกด้วยการใช้ AI ในการเกษตร

ประเทศเวียดนามกำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศในหลายด้าน การเกษตรและประมงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก้าวสู่ Smart farming ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันธุรกิจการส่งออกและลดต้นทุนการผลิต

ธุรกิจฟาร์มกุ้งรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม Minh Phu Seafood จะเริ่มใช้ AI ในปี 2019 ซึ่ง AI จะทำหน้าที่จัดการและพัฒนาระบบน้ำในบ่อกุ้ง จำนวนแรงงานเดิมที่ใช้ 2 คนต่อ 1 บ่อ จะกลายเป็น 1 คนต่อ 50 บ่อ และจำนวนแรงงานที่ให้อาหารกุ้งก็จะลดลงอีกกว่า 70% ภายใน 7 ปี โดยแรงงานเหล่านี้จะย้ายไปทำงานในแผนกที่ใช้ทักษะมากขึ้น

ผู้ผลิตอันดับ 1 ของเวียดนามอย่าง Vinamilk เตรียมสร้างฟาร์มเลี้ยงโคนมแห่งใหม่ที่จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัท ในปี 2019 ด้วยเงินลงทุนกว่า 4 ล้านล้านดอง คาดว่าจะรองรับโคนมได้กว่า 22,000 ตัว ซึ่งฟาร์มแห่งนี้จะมีการนำระบบเซนเซอร์และไมโครชิปมาใช้ในการควบคุมโรงเลี้ยง ติดตามการเจริญเติบโต และสุขอนามัย อนาคตคาดว่าจะมีการนำ AI มาใช้ในการให้อาหารและรีดนมโค

นอกจากนี้ สตาร์ทอัพด้านการเกษตรอีกหลายรายได้ก่อตั้งขึ้นในเวียดนาม โดย AgriMedia ผู้ช่วยเกษตรกรให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างทันท่วงทีได้ตั้งศูนย์สังเกตการณ์กว่า 100 แห่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มศูนย์ขึ้นอีกเพื่อส่งข้อมูลถึงเกษตรกร

นับเป็นแบบอย่างที่ดีกับเกษตรกรไทยที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร อาจเริ่มจากการศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้เพียงบางส่วนก่อน เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่มีรูปแบบสำเร็จ อาจต้องลองผิดลองถูก รวมทั้งมีราคาสูง ไม่คุ้มค่ากับการทำเกษตรขนาดเล็ก หรืออาจใช้วิธีรวมกลุ่มเกษตรกรก็เป็นทางออกที่ดีเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น