ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางเกษตรด้วย “FARMTO”

เกษตรกรขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่

จะเป็นอย่างไร ? เมื่อคุณสามารถร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกร สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไปด้วยกันผ่านทางแพลตฟอร์ม “ฟาร์มโตะ”

ฟาร์มโตะ เป็นช่องทางการขายผลผลิตของเกษตรในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าหากัน ผ่านวิธีการ “ร่วมกันเป็นเจ้าของผลผลิต” โดยที่ผู้บริโภคจะสามารถช่วยเหลือ ดูแลผลผลิตไปพร้อมกับเกษตรกร โดยที่หากผู้บริโภคต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมผลการผลิต จะสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมด้วยตนเองได้ และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะส่งผลผลิตมาให้กับผู้บริโภคตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน หรือหากสินค้าบางชนิดเกษตรกรอาจจะมีการนัดรับผลผลิตในบริเวณที่เพาะปลูกของพื้นที่นั้นๆ

เกษตรกรจะได้รับโอกาสในการตั้งราคาผลผลิตด้วยตนเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภาระหนี้สิน และราคาผลผลิตตกต่ำ ช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองในอนาคตได้ และทางผู้บริโภคเองจะสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากได้ร่วมดูแล เห็นภาพการเจริญเติบโตไปจนถึงได้รับผลผลิต

ฟาร์มโตะเชื่อว่าการรับรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของจากทั้งทางผู้ผลิตและผู้ซื้อเช่นนี้จะสร้างคุณค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น ผู้บริโภคจะไม่ได้รับแค่รสชาติที่อร่อย แต่จะได้รับมิตรภาพและความใส่ใจทุกขั้นตอนจากเกษตรกรก่อนมาถึงมือผู้บริโภค

นับว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มของธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลูกเล่นที่น่าสนใจทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจผู้ผลิตได้อย่างแท้จริง ช่วยให้มั่นใจในผลผลิตที่เกิดขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น