“วันสิ่งแวดล้อมไทย” ร่วมใจกันใช้กระเป๋าผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคมนี้ ประกาศงดแจกถุงพลาสติกทั่วไทย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อแต่ละประเทศมีจำนวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมากขึ้น แน่นอนว่าส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสที่แสดงถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชาวไทยจะต้องเจอ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ธรรมชาติในประเทศยังคงอุดมสมบูรณ์และคงอยู่ตลอดไป

ในปี 2561 นี้ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติก โดยในปีนี้ได้เริ่มกำหนดให้เป็น “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” แก่ลูกค้าห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ของทุกเดือนต่อจากนี้ ลองมาร่วมมือกันเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดถุงผ้าออกจากบ้านเวลาออกไปซื้อของ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความสวยงามของธรรมชาติเมืองไทยอยู่กับเราไปอีกนานเท่านาน

แสดงความคิดเห็น