กฎใหม่ สินค้านำเข้าต้องมีป้ายภาษาเมียนมา

SME Update
03/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 264 คน
กฎใหม่ สินค้านำเข้าต้องมีป้ายภาษาเมียนมา
banner
กฎระเบียบใหม่นี้เป็นหนึ่งในกับกฎหมายป้องกันผู้บริโภค เนื่องจากการใช้ภาษาเมียนมาบนป้ายสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาเข้าใจวิธีการใช้งาน โดยเฉพาะสินค้าทางการแพทย์ที่มีผลข้างเคียงและส่งผลกับร่างกายโดยตรง

Myint Lwin อธิบดีกรมกิจการผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมา กล่าวว่า กฎระเบียบใหม่ที่จะกำหนดให้สินค้านำเข้าต้องมีป้ายภาษาเมียนมากำลังอยู่ในขั้นพิจารณา โดยสินค้าจะต้องมีป้าย (Label) และคู่มือ (Instruction Manual) มีผลบังคับใช้ภายใน 5 เดือน หลังการประกาศใช้กฎ โดยในระยะแรกอาจมีการผ่อนปรนให้แสดงข้อมูลในรูปแบบสติกเกอร์ก่อน จากนั้นผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ในเวลา 5 เดือน จะมีมาตรการลงโทษ เช่น การถอนใบอนุญาตนำเข้าสินค้า ลดเวลาจำหน่ายสินค้า หรือรุนแรงถึงขั้นถอดสินค้าออกจากตลาด

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3477383 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123916 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44605 | 09/01/2020
banner
banner