กฎใหม่ สินค้านำเข้าต้องมีป้ายภาษาเมียนมา

เมียนมาออกกฎ สินค้านำเข้าให้ติดป้ายภาษาท้องถิ่น

กฎระเบียบใหม่นี้เป็นหนึ่งในกับกฎหมายป้องกันผู้บริโภค เนื่องจากการใช้ภาษาเมียนมาบนป้ายสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาเข้าใจวิธีการใช้งาน โดยเฉพาะสินค้าทางการแพทย์ที่มีผลข้างเคียงและส่งผลกับร่างกายโดยตรง

Myint Lwin อธิบดีกรมกิจการผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมา กล่าวว่า กฎระเบียบใหม่ที่จะกำหนดให้สินค้านำเข้าต้องมีป้ายภาษาเมียนมากำลังอยู่ในขั้นพิจารณา โดยสินค้าจะต้องมีป้าย (Label) และคู่มือ (Instruction Manual) มีผลบังคับใช้ภายใน 5 เดือน หลังการประกาศใช้กฎ โดยในระยะแรกอาจมีการผ่อนปรนให้แสดงข้อมูลในรูปแบบสติกเกอร์ก่อน จากนั้นผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ในเวลา 5 เดือน จะมีมาตรการลงโทษ เช่น การถอนใบอนุญาตนำเข้าสินค้า ลดเวลาจำหน่ายสินค้า หรือรุนแรงถึงขั้นถอดสินค้าออกจากตลาด

แสดงความคิดเห็น