“ไทยเลยฟาร์ม” ผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ญี่ปุ่น สร้างเครือข่ายให้เกษตรกรไทย

ผลผลิตคัมเปียว และแตงญี่ปุ่น ที่สร้างรายได้ในไทย

เพราะ การมองหาสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการ เป็นเรื่องสำคัญและหัวใจหลักในการสร้างสรรค์ผลผลิตจากฟาร์มแห่งนี้ ทำให้ที่ไทยเลยฟาร์ม มีผลผลิตหลายอย่างที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยนิยม หรือไม่รู้จักเท่าที่ควร แต่ผลผลิตเหล่านี้กลับเป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น จนสามารถสร้างกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ
คุณยอแสง ศรีมาจันทร์ เจ้าของไทยเลยฟาร์ม เป็นผู้ผลิตและส่งออกคัมเปียว แตงกวาญี่ปุ่น ต้นหอมญี่ปุ่น ไชเท้าญี่ปุ่น ในลักษณะผักสด ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เน้นการส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ส่วนในประเทศไทยมีการขายสินค้าบนห้างสรรพสินค้าในบางแห่ง

จุดเริ่มต้นของไทยเลยฟาร์ม เกิดมาจากคนรู้จักของคุณยอแสงที่แนะนำให้ผลิตแตงกวาดอง โดยไปผลิตที่ประเทศลาว ภายใต้ชื่อ Lao Natural Farm เนื่องจากในเวลานั้นระหว่างประเทศลาวและประเทศญี่ปุ่น มีการส่งเสริมการปลูกที่ประเทศลาว ทำให้มีความจำเป็นที่จะเข้าไปทำฟาร์มผลิตที่ประเทศลาว แต่ในระหว่างการขนส่งมีการขนผ่านประเทศไทย เข้ามาที่ไทยเลยฟาร์ม แล้วจึงส่งออกไปให้ญี่ปุ่น แต่หลังจากนั้นในเวลาต่อมาประสบปัญหาหลายอย่าง ประกอบกับในเวลานั้นมีความต้องการคัมเปียวของลูกค้าเข้ามา ทำให้พิจารณาและตัดสินใจปลูกคัมเปียวในไทยขึ้น ซึ่งคัมเปียวมีลักษณะคล้ายกับ “น้ำเต้าญี่ปุ่น” เป็นพืชชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่นิยมนำไปทำเป็นไส้ซูชิ หรือที่เรียกว่า คัมเปียวมากิ และในเวลานี้คัมเปียวกลายเป็นอีกสินค้าหลักของไทยเลยฟาร์ม

คุณยอแสงได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การมองหาตลาดก่อนเพาะปลูก เพราะจะเป็นการลดปัญหาการทำสินค้าซ้ำกับคนอื่น เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องราคา หรือปริมาณการปลูกตามมาในภายหลังนั่นเอง

เครือข่ายเกษตรกรรม สร้างรายได้สู่เกษตรกร

คุณยอแสง มีการรวบรวมเกษตรกรในหลายจังหวัด มารับเมล็ดพันธุ์ และนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง หลังจากนั้นจึงนำกลับมาขายที่ไทยเลยฟาร์ม อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ แม้คัมเปียวจะสามารถขายได้ตลอดทั้งปี แต่ไม่สามารถผลิตในช่วงหน้าฝนได้ เนื่องจากความชื้นจะทำให้ไม่สามารถตากคัมเปียวได้ จึงเกิดเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนกันหลายชนิด อย่างเช่น แตงกวาญี่ปุ่น ไชเท้าญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ตลอดทั้งปี

เมล็ดพันธุ์จากญี่ปุ่น สร้างการเติบโตในไทย

ในประเทศไทยผลผลิตอย่างคัมเปียวหรือแตงกวาญี่ปุ่น ยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้มีการส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ถึงแม้ว่าทั้งคัมเปียวและแตงกวาจะเป็นพันธุ์จากญี่ปุ่น แต่เพราะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย จึงต้องสั่งสินค้านำเข้าประเทศของตนเอง โดยไทยเลยฟาร์มมีจุดแข็งอยู่ที่รสชาติ คือมีรสชาติดี และหวานกว่า บริษัทจากญี่ปุ่นจึงมองหาผลผลิตจากของไทยเลยฟาร์มมากกว่าของที่อื่น
ปัจจุบันเนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกคัมเปียวในช่วงหน้าฝนได้ คุณยอแสงกำลังแก้ปัญหาด้วยการสร้างโดม สำหรับตากคัมเปียวขึ้นมา ซึ่งในอนาคตจะต้องรอดูว่าที่ไทยเลยฟาร์มแห่งนี้ จะสามารถผลิตคัมเปียวได้ตลอดทั้งปีอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ รวมทั้งคัมเปียวที่เป็นตัวสั้น ราคาไม่คุ้มค่าขนส่งจะมีการนำมาแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมเพื่อขายในประเทศไทย

ไทยเลยฟาร์ม นับเป็นตัวอย่างของการทำเกษตรที่น่าสนใจ สามารถจับความต้องการของตลาด มาเป็นผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่แข็งแกร่งในประเทศไทยขึ้น

หากใครสนใจอยากเห็นลูกคัมเปียวของจริงว่าจะมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมากแค่ไหน รวมไปถึงแตงกวาญี่ปุ่นว่ามีรสชาติและหน้าตาเป็นอย่างไร และพิเศษสุดสำหรับหากใครสนใจอยากเห็นลูกคัมเปียวของจริงว่าจะมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมากแค่ไหน รวมไปถึงแตงกวาญี่ปุ่นว่ามีรสชาติและหน้าตาเป็นอย่างไร และพิเศษสุดสำหรับผลผลิตที่ไทยเลยฟาร์มกำลังเพาะปลูกเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยอย่าง “แตงกวายุโรป” สามารถเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าไทยเลยฟาร์ม ได้ที่งานเกษตรก้าวหน้า จัดโดยธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

แสดงความคิดเห็น