ไทย – ยูเรเซีย พร้อมลงนามเพิ่มการลงทุน

พร้อมจับมือขยายการค้า เพิ่มการลงทุน ไทย – ยูเรเซีย

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียมีกำหนดเดินทางและลงนามความร่วมมือระหว่างไทยและ EAEU 19 พ.ย.นี้

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) เกิดจากการลงนามความร่วมมือของ 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ EAEU เป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 180 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และแรงงานอย่างเสรี และเป็นกลุ่มประเทศที่ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์

ไทยและ EAEU มีการค้าร่วมกันมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 58.91 สินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญ คือ รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูป ซึ่งมีแนวโน้มว่าการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับ EAEU ในครั้งนี้จะผลักดันให้การค้าร่วมกันโตขึ้นอีก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2561 นายทิกราน ซาร์กสยาน ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียนมีกำหนดการเดินทางมาเยือนไทย เพื่อเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี และเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย การลงนามนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุน เช่น นโยบายการค้า พลังงาน กฎระเบียบด้านศุลกากร การเงิน การขนส่ง เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การตกลงการค้าเสรีกับ EAEU ต่อไป

แสดงความคิดเห็น