Smart Farming สดใส! ทำเกษตรยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน

ไม่ต้องแห่นางแมวขอฝนเมื่อใช้ “ฟาร์มแม่นยำ”

เมื่อภูมิอากาศในประเทศไทย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละวันจะมีอากาศแบบไหน หรือในช่วงนี้เป็นฤดูอะไรกันแน่ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ส่งผลเสียต่อภาคเกษตรของไทยอย่างแน่นอน เมื่อภาคเกษตรจำเป็นจะต้องอาศัยประโยชน์จากสภาพอากาศเพื่อคำนวณการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่วางแผนเอาไว้

ดังนั้น เมื่อมนุษย์ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปดั่งใจได้ จึงมีการทำนวัตกรรมเข้ามาช่วย ที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำสูง เป็นการนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ และช่วยจัดการพื้นที่เพาะปลูกแบบละเอียด เกิดเป็น “ฟาร์มแม่นยำ” แอปพลิเคชันที่สามารถพยากรณ์กอากาศ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการเพาะปลูกได้

หมดห่วงทุกสภาพอากาศ เมื่อ “เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศแบบเจาะจงพื้นที่” เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของฟาร์มแม่นยำที่จะช่วยตรวจสอบสภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลแบบ Microclimate weather ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศทั่วโลก พร้อมแสดงผลด้วยรูปแบบของอินโฟกราฟิก มีความแม่นยำถึง 80% และที่น่าสนใจ คือสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนได้ว่าถ้าปลูกวันนี้ จะสามารถใส่ปุ๋ย หรือเก็บเกี่ยวได้วันไหนบ้างจากการคำนวณสภาพอากาศ

ปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำเกษตรแปลงใหญ่ คือไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม ทำให้ผลผลิตอาจจะมีคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ การเติบโตไม่เท่ากัน ไม่สามารถตรวจสอบสุขภาพของพืชได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นบริเวณไร่เดียวกันก็ตาม และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงคุณภาพของการจำหน่ายผลผลิตในอนาคต

อีกเครื่องมือสำคัญของฟาร์มแม่นยำ คือ “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม EU-Sentinel และ NASALandset” ที่จะช่วยให้เกษตรกรเห็นภาพความผิดปกติ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของพืชในพื้นที่เกษตร พร้อมทั้งบอกดัชนีการเติบโตของพืชได้อย่างละเอียด ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลพืชได้อย่างทั่วถึง

เรียกได้ว่าเกษตร 4.0 หรือการทำเกษตรแบบ Smart Farming กำลังช่วยให้เกษตรกรสามารถคำนวณทุกอย่างได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนค่าเสียหายไปได้เยอะอีกด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น