หากันจนเจอ! Freshket ตลาดสดออนไลน์จับคู่เกษตรกรผู้ผลิตกับร้านอาหาร

เกษตรกรขายออนไลน์ด้วย Freshket

ปัจจุบัน การตลาดไม่ได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเกษตรกรเช่นในอดีตอีกแล้ว เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้เอง หนึ่งในนั้น คือ Freshket เว็บไซต์จำลองตลาดสดออนไลน์ที่มีความตั้งใจจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการเชื่อมผู้ผลิต คือ เกษตรกร เข้ากับผู้ซื้อ คือ ร้านอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มียอดซื้อสูงและมีความถี่ในการซื้อสม่ำเสมอ Freshket จึงเข้าไปเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงทั้งสองฝ่าย

เกษตรกรเพียรผลิตวัตถุดิบชั้นดี แต่สินค้าคุณภาพไปไม่ถึงลูกค้า เพราะเกษตรกรเข้าไม่ถึงร้านอาหาร Freshket จะช่วยให้ร้านอาหารเข้าถึงสินค้ามากขึ้น โอกาสขายสินค้าก็มากขึ้น รวมทั้งมีระบบตรวจสอบยอดขาย ยอดซื้อ สินค้าที่ขายดี จัดการบัญชีได้ง่ายขึ้น และมีการรับประกันราคาสินค้าที่เป็นธรรม สามารถตรึงราคาก่อนปรับได้ถึง 7 วัน

ร้านอาหารที่มุ่งมั่นหาวัตถุดิบเกรดเอจากผู้ผลิต กว่าจะค้นพบแหล่งซื้อ คัดกรองสินค้า และต่อราคา มีรายละเอียดมากมายที่ต้องใส่ใจ เพื่อให้ได้วัตถุดิบชั้นเลิศที่จะใช้ประกอบอาหาร Freshket จะช่วยให้ร้านอาหารได้มีเวลาใส่ใจกับการทำอาหารมากขึ้น บริหารต้นทุนได้ จากการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีให้เลือกสรร หากสินค้าที่ได้รับไม่สดอย่างที่รับประกันก็สามารถคืนสินค้าได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและขาย

Freshket ได้เปิดโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกรแล้ว และในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะขยายสู่ตลาดต่างประเทศด้วย ต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเกษตรกรแล้วที่จะผลิตและพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพ หาข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับตัวสู่ Smart Farming ในเร็ววัน

แสดงความคิดเห็น