อิสราเอล แก้ปัญหาความแห้งแล้ง พลิกผืนทะเลทรายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

เกษตร 4.0 อิสราเอล ผู้นำด้านเกษตรอัจฉริยะ

ความแห้งแล้งศัตรูตัวฉกาจของภาคเกษตร แต่อิสราเอลมีวิธีการแก้ปัญหาสำหรับความแห้งแล้งถึงแม้ว่าประเทศจะปกคลุมไปด้วยทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ !

เมื่อพูดถึงประเทศที่อยู่ทางตะวันออกกลาง แน่นอนว่าสภาพอากาศในประเทศฝั่งนี้นั้นแห้งแล้งจนถึงขั้นรุนแรง ภาคเกษตรทำได้ยาก สามารถเพาะปลูกได้เพียง 20% ของพื้นที่ทั้งหมด แน่นอนว่าหนึ่งในประเทศเหล่านั้น “ประเทศอิสราเอล” เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่าแห้งแล้ง ปกคลุมไปด้วยทะเลทราย อีกทั้งยังติดหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณฝนตกน้อย แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาคือประเทศอิสราเอลสร้างความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถผันตัวเองมาเป็นผู้นำในการทำฟาร์มอัจฉริยะ การชลประทานน้ำหยด การผลิตน้ำสะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่

อิสราเอลเป็นประเทศมีแหล่งน้ำมาจากทะเลเท่านั้น ทำให้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับกลั่นน้ำเค็มและรีไซเคิลน้ำเสียให้กลับมาเป็น “น้ำจืดเพื่อการเกษตร” อีกทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ยน้อยมากต่อปี ส่งผลให้อิสราเอลออกแบบและสร้างอ่างเก็บน้ำตลอดเส้นทางน้ำ

ประเทศอิสราเอล ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มี “ระบบชลประทานที่ที่ที่สุดของโลก” อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของชลประทานน้ำหยดที่สามารถจ่ายน้ำได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับระบบฉีดน้ำฝอยที่มีการจ่ายน้ำน้อยกว่าอยู่ที่ 75-85 % ซึ่งระบบฉีดน้ำฝอยเป็นระบบฉีดน้ำที่หลายประเทศเกษตรกรรมใช้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

บริษัทอันดับหนึ่งด้านระบบน้ำเพื่อการเกษตรจากอิสราเอล อย่าง บริษัทเนตาฟิม ที่เป็นต้นแบบของการคิดค้นระบบน้ำหยดเจ้าแรกของโลก ที่ทำให้ผืนทะเลทรายกลายเป็นแปลงเกษตร โดยใช้ระบบที่ต้นทุนน้อย ประหยัดเวลา แต่ได้ผลผลิตถึง 3 เท่า มีระบบตรวจสอบและควบคุมแปลงเกษตรที่มีสภาพอากาศแตกต่างกันที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของระบบหยดน้ำ นวัตกรรมควบคุมน้ำและปุ๋ย และในเวลานี้มีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า NetBeat ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและควบคุมสภาพความชื้นในดินแบบเรียลไทม์ พร้อมคำแนะนำผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยสามารถสั่งการให้ปรับปรุงดินและแก้ไขความชื้นได้ทันทีผ่านคลื่นวิทยุ ซึ่งจะครอบคลุมระยะไกลได้มากกว่าใช้ระบบ Wi-Fi

และรู้หรือไม่ว่า ? ตอนนี้ประเทศที่เป็นตัวแทนส่งออกสตรอว์เบอร์รี่ที่อยู่ในตลาดยุโรป ก็คือประเทศอิสราเอลที่แห้งแล้งและมีทะเลทรายเป็นหลักแห่งนี้

นับว่าเป็นอีกประเทศที่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ที่จะสามารถเรียนรู้และนำมาพัฒนาด้านการเกษตรในไทย โดยเฉพาะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภาคเกษตรที่กำลังประสบปัญหาแห้งแล้ง อย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและทำให้ภาคเกษตรของไทยทัดเทียมกับนานาประเทศได้

แสดงความคิดเห็น