ความสำเร็จของ “อินทผลัม ผลสด พันธุ์บาร์ฮี” เจ้าแรกในประเทศไทย

เจ้าของสวนอินทผลัมเจ้าแรกในไทย กับพื้นที่สร้างโอกาสทองในกาญจนบุรี

คุณอนุรักษ์ บุญลือ เจ้าของบริษัทอินทผลัมภาคตะวันตก ผู้นำเข้าต้นพันธุ์และปลูกอินทผลัมเจ้าแรกในประเทศไทย จากวิศวกรผู้ชื่นชอบในการทำงานเกษตร หลังจากได้ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินทผลัม ทำให้เป็นตัวจุดประกายในการเริ่มหาต้นพันธุ์มาปลูกมาในประเทศไทย ศึกษาด้วยตนเองจนค้นพบสายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทยอย่างอินทผลัม ผลสด พันธุ์บาร์ฮี

เดิมทีประเทศไทยนำเข้าอินทผลัมมา 100% จากอาหรับ นั่นหมายความว่าเดิมทีอินทผลัมไม่เคยมีการปลูกในประเทศไทยมาก่อน ทำให้ตัวคุณอนุรักษ์เองที่มีความชื่นชอบในอินทผลัม มองเห็นช่องทางที่จะนำอินทผลัมเข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่เนื่องด้วยยังไม่มีองค์ความรู้ใดๆ ทำให้ในเวลาแรกตัดสินใจศึกษาและเจาะลึกเกี่ยวกับอินทผลัมด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำสวน การดูแล การเก็บเกี่ยว ได้ลองผิดลองถูก จนเมื่อเวลามผ่านไป 5-6 ปี จึงค้นพบว่าสายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทย คือ พันธุ์บาร์ฮี เป็นสายพันธุ์สำหรับทานสด และนับเป็นโอกาสทองบนความความโชคดี เมื่ออินทผลัมพันธุ์สดมีน้อยมากบนโลก แต่กลับสามารถปลูกได้ดีที่ประเทศไทยในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากจำหน่ายอินทผลัมผลสดในเมืองไทยจนประสบความสำเร็จ สามารถนำไปขายใน Modern Trade ได้ แต่เนื่องจากการเป็นเกษตรกรเพียงคนเดียวที่ปลูกจะไม่สามารถจัดการกับความต้องการของตลาดทั้งหมดเพียงคนเดียวได้ คุณอนุรักษ์จึงเริ่มให้ความรู้แก่เกษตรกรคนอื่นๆ ที่สนใจจะปลูก จนที่สวนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ไปในตัว ให้คำปรึกษาจนประสบความสำเร็จ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อปลูกและจำหน่ายอินทผลัมผลสดในประเทศไทย และกลายเป็นความสำเร็จอีกขั้น เมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ผลผลิตสามารถสู้กับต่างประเทศได้ ทั้งด้วยขนาดผลและคุณภาพของผลผลิตจากที่ฟาร์มแห่งนี้

เมื่อเทรนด์สุขภาพกำลังมา จากอินทผลัมผลสด สู่อินทผลัมผลสดแปรรูป

อินทผลัมเป็นผลไม้ที่ยังได้รับความสนใจน้อยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกับผลไม้ชนิดนี้กัน ทั้งที่เป็นผลไม้สารพัดประโยชน์ทั้งช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับมารดาเด็ก ให้พลังงาน โดยที่น้ำตาลที่ได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มีใยไฟเบอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่าย อีกทั้งยังช่วยบำรุงเลือด ทำให้คุณอนุรักษ์มองว่าอินทผลัมเป็นผลไม้เทรนด์สุขภาพ โดยเฉพาะในเวลานี้ที่ตลาดสุขภาพกำลังเติบโตสูง ทำให้มีแนวโน้มในการจำหน่ายดีขึ้นทุกๆ ปี

และนอกจากนั้นคุณอนุรักษ์ ได้อธิบายถึงฤดูการผลิตของอินทผลัมว่าสามารถเพาะปลูกได้ในช่วงมิถุนายนถึงกันยายนเท่านั้น ทำให้มีการคัดผลผลิตเฉพาะเกรด A และ B ส่วนที่เหลือจะนำไปไว้ห้องเย็นเพื่อรอนำออกมาจำหน่ายนอกฤดู หลังจากนั้นจึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำอินทผลัมทั้งแบบผลสดและผลแห้ง อินทผลัมฟรีซดราย รวมถึง อินทผลัมพาวเดอร์เป็นแบบผงชงทานกับน้ำร้อนได้เลย โดยทุกผลิตภัณฑ์ของคุณอนุรักษ์จะทำอยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อินวัน” (In One) มีความหมายตรงตัวคือ อินที่มาจากอินทผลัม และวันคือการเป็นเบอร์หนึ่ง หรือที่หนึ่ง

เมื่อตลาดมุสลิมใหญ่ที่สุดอยู่ที่อาเซียน !

เนื่องจากอินทผลัมเป็นผลไม้ที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิม เพราะคนมุสลิมถือว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ที่พระเจ้าประทานมาให้ มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโซนที่มีชาวมุสลิมอยู่มากที่สุด คือในแถบอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา รวมไปถึงจีน นับเป็นโอกาสที่สำคัญ เมื่อสามารถนำอินทผลัมเข้ามาปลูกในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะผลสด ที่ปลูกได้ดีในจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ในเวลานี้ตลาดที่สำคัญของอินทผลัมอยู่ในอาเซียน และคุณอนุรักษ์มองการส่งออกในอาเซียนเป็นหลัก

เรียกได้ว่าจากความชื่นชอบของคุณอนุรักษ์ อีกทั้งความตั้งใจในการศึกษาและหาวิธีการเพื่อนำผลผลิตเข้ามาเพาะปลูก ทำให้คุณอนุรักษ์ค้นพบอินทผลัมที่เหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งยังนำพารายได้มาสู่ธุรกิจของตนเองได้ในที่สุด

และสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมงานเกษตรก้าวหน้า ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 21 ธันวาคม2561 อย่าพลาดที่จะเข้าไปเยี่ยมชมบูธของ บริษัทอินทผลัมภาคตะวันตก นอกจากจะได้ชิมและเลือกซื้ออินทผลัมจากแบรนด์อินวันแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมงานสามารถมาร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัลต้นพันธุ์อินทผลัมนำเข้า ที่หายากและผลิตไม่ได้ในประเทศไทย พิเศษสุดในงานนี้เท่านั้น !

แสดงความคิดเห็น