แอป DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบพกพา

ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ด้วยแอป DOAE farmbook

สมุดทะเบียนเกษตรกร เป็นการระบุตัวตนและให้ข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการรับข้อมูลและปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรไทย โดยการขึ้นทะเบียนจะช่วยให้สิทธิประโยชน์ในฐานะเกษตรกร และข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ภาครัฐทราบปริมาณผลผลิต และแหล่งผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย การกระจายสินค้า และกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม

สมุดทะเบียนเกษตรกรแบบดิจิตอล DOAE Farmbook แอปพลิเคชันโดยรัฐบาลที่เปลี่ยนการพกพาสมุดทะเบียนแบบเดิมให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องกลัวหายหรือลืมเมื่อพบสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะสามารถ Log in ได้ด้วยรหัสที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ คุณสมบัติของแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วย

  • สามารถแจ้งและปรับปรุงข้อมูลการปลูกของตนเอง เช่น ประเภทกิจกรรมการเกษตร วันที่และเนื้อที่ปลูก วันที่และเนื้อที่ที่จะเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร และแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำการเกษตรในฤดูต่อไป
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • สามารถตรวจสอบสมาชิกของครัวเรือน
  • สามารถติดตามโครงการสำหรับเกษตรกร สิทธิ์และสถานะการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการสวัสดิการชาวนา โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร เป็นต้น

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน DOAE farmbook สามารถใช้งานได้ฟรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และในอนาคต จะพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ด้วย เพื่ออำนวจความสะดวกให้เกษตรกรอย่างเท่าเทียมกัน

แสดงความคิดเห็น