เมียนมาเปิดประตูเข้าสู่โลกดิจิทัล สร้างตัวช่วยภาคเกษตรด้วยแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน ช่วยเกษตรกรในเมียนมาทำเกษตร

ประเทศเมียนมา หรือประเทศพม่า จัดว่าเป็นประเทศที่ประชากร 2 ใน 3 ของประเทศทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม แต่ยังไม่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีมากที่ควร ในเวลานี้เมื่อเป็นยุคที่ทุกคนเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ภาคเกษตรของเมียนมาเข้าถึงเทคโนโลยีมากกว่าในอดีต และ แอปพลิเคชันอย่าง Green Way คือ ตัวช่วยที่ดีสำหรับการทำการเกษตรสำหรับเกษตรกร

Green Way ให้ข้อมูลที่ทันสมัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพอากาศ การทำฟาร์ม วิธีการเพาะเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวเพื่อรับประทาน รวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงและปุ๋ย อีกทั้งแอปพลิเคชันนี้ยังเป็นแอปฯ ที่ให้ข่าวสารการเกษตรกับเกษตรกร รวมทั้งตอบคำถามต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่คอบช่วยเหลือ เพื่อตอบคำถาม และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เกษตรกร

เกษตรกรชาวเมียนมา ให้เหตุผลว่าหลังจากที่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Green Way ทำให้สามารถเรียนรู้ถึงวิธีที่ควรทำที่นอกเหนือจากการทำเกษตรแบบเดิมจากรุ่นพ่อแม่ เป็นการทำเกษตรที่ดีกว่าโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมผ่านคำแนะนำจากแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพียงสำหรับเกษตรกรเท่านั้น ยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบการ และรวมถึงร้านค้าในท้องถิ่น จะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกัน

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และทำให้เห็นว่าเมื่อยุคที่ทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟน การเข้าถึงเกษตร 4.0 หรือ Smart Farming ไม่ใช่เรื่องยาก และการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้เองที่กลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ภาคเกษตรของแต่ละประเทศเติบโตขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น