สตาร์ทอัพอิสราเอลผลิต GRoW หุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ

สุดเจ๋ง! สตาร์ทอัพสร้างหุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ

ในต่างประเทศ ค่าแรงเกษตรกรค่อนข้างสูง อาจสูงถึง 50% ของค่าโรงเรือน ทำให้เจ้าของโรงเรือนหลายแห่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต บริษัท MetoMotion สตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอลจึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ GRoW นักเก็บมะเขือเทศช่วยเกษตรกร สามารถทำงานได้หลายอย่างแทนมนุษย์ ซึ่งโรงเรือนมะเขือเทศมีจำนวน 35% ของโรงเรือน Hi-Tech ทั้งหมดบนโลก เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่ผู้คนนิยมรับประทาน มีคุณค่าในด้านความงาม และมีการผลิตมากที่สุดในโลก ทำให้ MetoMotion ผลิตหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจนี้

GRoW หุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ มีการมองเห็นเป็นรูปแบบ 3D Vision system มีความสามารถที่จะตรวจหาตำแหน่งมะเขือเทศที่สุกแล้ว จากนั้น GRoW จะวิเคราะห์หาตำแหน่งของขั้วมะเขือเทศ เพื่อให้การเกิดความเสียหายกับผลผลิตน้อยที่สุด โดยระหว่างที่ตรวจหาผลสุก หุ่นยนต์นี้จะเก็บข้อมูลจากสภาพของมะเขือเทศด้วย เพื่อให้ผู้ผลิตใช้ในการวิเคราะห์ความเครียดของพืช พยากรณ์ผลผลิต และวางแผนในการเพาะปลูกในอนาคต GRoW ช่วยให้เกษตรกรรู้สถานะของพืช ประหยัดค่าแรงกว่า 50% และสามารถคืนทุนได้ภายใน 2 ปี

หุ่นยนต์ GRoW เป็นเพียงหนึ่งในผู้ช่วยเกษตรกรเท่านั้น ยังมีเทคโนโลยีอีกมากที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ทั้งในต่างประเทศและในไทย เพื่อผลักดันและยกระดับเกษตรกรสู่ Smart farmer โดยเกษตรกรสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง www.bangkokbanksme.com

แสดงความคิดเห็น