ของขวัญปีใหม่แก่ SME ทั่วประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ของขวัญปี 62 เน้นพัฒนา SME ทุกภูมิภาค

ในเวลานี้นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั่วประเทศ โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าประชุมร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือช่วยเหลือยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการ SME และการมุ่งใช้ประโยชน์จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC)76 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการทำงานของอุตสาหกรรมจังหวัด

นายสมชาย ได้เป็นประธานสรุปโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร AGRO-INDUSTRY 4.0 ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในช่วงปีงบประมาณ 2561 เดือนที่ผ่านมา ว่า จากจำนวน SME ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,000 กิจการ สามารถเพิ่มยอดขายได้ 1,000 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตได้ 700 ล้านบาท และลดปริมาณของเสียได้ 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากโครงการนี้รวม 1,900 ล้านบาท

อีกทั้งยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองและธุรกิจให้เจอ เพื่อเร่งแก้ไขและปิดข้อบกพร่องที่ตนเองมี อีกมั้งยังต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริหารจัดการ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยต้องดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลวางเป้าหมายเอาไว้ และที่สำคัญผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ด้านการตลาด เพื่อผลิตสินค้าที่จะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมากที่สุด

นับเป็นของขวัญต้อนรับ 2562 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่น่าสนใจ จากการสนับสนุนของทางการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้ประกอบการ SME เองก็ควรพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสู่ Thailand 4.0 กันในเวลานี้

แสดงความคิดเห็น