ต้องรู้! กฎหมายก่อนใช้โดรนเพื่อการเกษตร

กฎหมายการใช้โดรน

อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หรือที่รู้จักกันในชื่อ โดรน ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการทำเกษตร ลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ใช้สำรวจและวางแผนการผลิตพืช ไม่ว่าจะการสำรวจพื้นที่ ติดตามการเติบโตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง และประเภทที่สอง คือ ใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น การหว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี โดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูง ทั้งนี้ การใช้โดรนในประเทศไทยมีข้อบังคับและกฎหมายควบคุมอยู่ จากพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีข้อบังคับที่เกษตรกรควรรู้ ดังนี้

  • โดรนที่ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน โดรนที่ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ แต่มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียน โดรนที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดรนที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
  • การบังคับหรือปล่อยโดรนต้องสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน และห้ามทำการบังคับโดยมองจากภาพของกล้องบนโดรน
  • ห้ามบังคับโดรนเข้าใกล้อากาศยานที่มีนักบิน
  • ห้ามทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน นอกจากจะได้รับอนุญาต
  • ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร
  • ห้ามทำการบินในบริเวณเขตห้าม รวมทั้งสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล นอกจากจะได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ การใช้โดรนยังมีเงื่อนไขก่อนทำการบิน ระหว่างทำการบิน และบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งเกษตรกรที่สนใจควรศึกษาข้อบังคับเหล่านี้เพิ่มเติม เพื่อให้การเพาะปลูกนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

ไม่เกิดปัญหาที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 1 ปี และปรับถึง 40,000 บาท

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com/loan  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น