เทรนด์ปลูกพืชผักบนห้างจากฝั่งยุโรป !

เทรนด์ที่เกษตรกรทั่วโลกจะต้องเตรียมปรับตัว

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทุกธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอง ที่จะต้องปรับตัว โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ที่ไม่เพียงแค่อยู่ในกรอบของการสั่งสินค้าออนไลน์ บริการขนส่งถึงบ้าน ระบบอัตโนมัติต่างๆ รวมถึงการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ อีกหนึ่งกระแสสำคัญที่กำลังมาในต่างประเทศและเกษตรกรจากทั่วโลกควรปรับตัว คือ การปลูกพืชผักเพื่อขายหรือใช้เองในห้าง ที่กำลังมีโอกาสการเติบโตสูงขึ้น

ในเวลานี้สตาร์ทอัพจากเยอรมัน ร่วมมือกับห้างของทางฝรั่งเศส เพื่อติดตั้งโรงงานปลูกพืชผักในห้างค้าปลีกสาขาต่างๆ ทั่วปารีส ซึ่งแน่นอนว่าการติดตั้งโรงงานปลูกพืชผักบนห้างนั้นประสบความสำเร็จ เป็นที่พอใจของผู้บริโภค เนื่องจากจะได้ผักใหม่ๆ สดๆ สะอาดปลอดภัย ระบบปลูกผักในห้างนี้ สามารถดูแลตนเองได้ โดยแทบจะไม่ต้องใช้คนดูแลอีกเลยหลังจากนำมาปลูกในระบบแล้ว ซึ่งจะมีเซนเซอร์ต่างๆ คอยเก็บข้อมูล และเฝ้ามอง ในเวลานี้ได้มีการเริ่มใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ กว่า 50 แห่ง และมีการคาดการณ์ว่าจะขยายไปให้ทั่วยุโรปกว่า 1,000 แห่งในปีหน้า

หากการปลูกพืชผักบนห้างประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าจะมีการขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกและมีโอกาสที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยด้วย

ดังนั้น การปลูกพืชผักเพื่อขายบนห้าง เป็นอีกกระแสสำคัญที่เกษตรทุกคนจะต้องศึกษา และเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระแสการปรับตัวที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเข้ามา เพื่อที่จะสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น