ดยอด! ข้าวกระป๋องพร้อมดื่มจากญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นช่วยเกษตรกรแปรรูปข้าวกระป๋อง

จากกฎหมายสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นที่ได้มีการส่งเสริมให้พัฒนาการเกษตรและปรับปรุงรายได้ของเกษตรกร ทำให้ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ หันมาสร้างและดำเนินกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้ง สหกรณ์การเกษตรคิตะ โอซากาที่เกิดความคิดจะพัฒนาข้าวกระป๋องขึ้น

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น หรือ JA คิตะโอซากา เมืองซุอิตะ นครโอซากา ได้วางจำหน่ายข้าวกระป๋อง ในชื่อ No Nomeru Gohan หรือข้าวกระป๋องจากการเกษตร เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตจากผลผลิตในเมืองซุอิตะ ส่วนประกอบหลัก คือ ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น Hinohikari ลูกเดือย และถั่วแดง สามารถเก็บรักษาได้นาน เหมาะกับเป็นอาหารฉุกเฉิน และสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานอาหารอ่อน เพราะย่อยง่าย แต่ยังมีเนื้อสัมผัสของส่วนประกอบที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง ข้าวกระป๋องนี้ไม่มีการใช้ 27 วัตถุดิบอาหารที่มักทำให้เกิดอาการแพ้ โดยมี 3 รสชาติ คือ รสบ๊วย – คอนบุ (สาหร่ายญี่ปุ่น) เป็นรสที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคย รสโกโก้ สำหรับเด็กๆ และรสอบเชย เป็นรสที่เหมาะกับชาวเอเชียและอาจวางจำหน่ายต่างประเทศ

หลังการวางจำหน่าย ข้าวกระป๋องได้รับความสนใจและมีการสั่งซื้ออย่างล้นหลาม ถือเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพราะมักเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง นับจากนี้ อาจมีการต่อยอดการผลิตข้าวกระป๋องสู่ JA ทั่วประเทศญี่ปุ่นและส่งออกในต่างประเทศด้วย

แสดงความคิดเห็น