ไม่รู้ไม่ได้! เนื้อสัตว์ปลูกได้เองกำลังมา

เนื้อสัตว์ปลูกมีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร

ประชากรโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้น การแก่งแย่งแข่งขันจะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้โลกเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหารได้ การปลูกเนื้อสัตว์ขึ้นเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยมนุษยชาติจากปัญหาความอดอยาก

In Vitro Meat หรือเนื้อสัตว์ปลูกที่เกิดจากการนำ Stem cell ของเนื้อสัตว์ออกมาเพาะเลี้ยง เพื่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้น มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่ไม่มีสี ขาดรสชาติและไขมัน จากนั้นจึงเพิ่มธาตุอาหารเข้าไป เพื่อช่วยสร้างไขมันและกล้ามเนื้อ ซึ่งจะให้รสชาติ คุณค่าทางอาหาร รวมทั้งมีการปรับปรุงกลิ่นและสีให้เทียบเท่าเนื้อสัตว์จริง

เนื้อสัตว์ปลูกจะแก้ปัญหาและช่วยประหยัดพื้นที่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในห้องทดลอง ทำให้ประหยัดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ถึง 99% เมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว์จริง และใช้น้ำเพียง 10% เท่านั้น รวมทั้งยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงด้วย

ขณะเดียวกัน เนื้อสัตว์ปลูกก็ยังมีราคาที่เข้าถึงยาก เนื่องจากยังอยู่ในขั้นทดลอง ราคาจึงสูง แต่ก็มีแนวโน้มว่าราคาเริ่มลดลง ในปี 2008 เนื้อสัตว์ปลูกมีราคากิโลกรัมละ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นในปี 2018 เหลือกิโลกรัมละ 11 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และในอนาคตมีแนวโน้มว่าราคาจะถูกลงเรื่อยๆ กระทั่งถูกกว่าราคาเนื้อสัตว์ธรรมชาติในท้องตลาด

ไม่นานมานี้ มีการนำเนื้อสัตว์ปลูกมาจำหน่ายและผลิตเบอร์เกอร์เนื้อในต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลตอบรับทั้งด้านบวกและลบ คาดว่าอีกไม่นานเกินรอจะมีจำหน่ายในไทยเช่นกัน

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น