แอปพลิเคชันควรมีติดมือถือ สำหรับ Smart Farmer

7 แอปพลิเคชัน ที่เกษตรกรควรมีติดโทรศัพท์มือถือ

เกษตรกรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer ไม่ควรพลาดกับแอปพลิเคชันทั้ง 7 ที่จะช่วยให้การทำเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม ครบทุกด้าน

1. Protect Plants แอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น การวินิจฉัยชนิดพืช รวมถึงการพยากรณ์เตือนสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถเตือนการระบาดของศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อการทำเกษตร นับว่าเป็นแอปฯ ที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรชาวไทยครบครันทุกด้าน

2. WMSC Application รู้ทันสถานการณ์น้ำ จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในอ่างเก็บน้ำ อัตราการไกลของน้ำในแม่น้ำลำคลอง โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้ เพื่อลดการศูนย์เสียที่จะเกิดขึ้นกับฟาร์มเกษตรของเกษตรกร

3. OAE Ag-Info : Office of Agricultural Economics แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเกษตร เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการเกษตรและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้

4. Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น แอปพลิเคชันนี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชุดดิน และให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินทั้งประเทศ มีการสืบค้นข้อมูลจากแผนที่ Google Map โดยเมื่อคลิกพื้นที่ ที่ต้องการจะมีการแสดงข้อมูล เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ ประโยชน์ของการใช้ที่ดินในบริเวณนั้น เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมเรื่องดินทั้งหมด

5. LDD’s IM Farm ความน่าสนใจคือเป็นแอปพลิเคชันที่มาในรูปแบบของเกม โดยจะแสดงข้อมูลในการตัดสินใจใช้ประโยชน์ของที่ดิน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด และใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการเกษตร เป็นทั้งแหล่งความรู้อีกทั้งยังได้สนุกเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมอีกด้วย

6. OAE OIC จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. Insect Shot สำหรับเกษตรกรไทยที่ต้องการนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่อยู่ในไร่นาของตนเอง เมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ เพียงแค่ถ่ายรูปเพลี้ยกระโดดแล้วส่งไปยังเครืองแม่ข่าย หลังจากนั้นทางแอปฯจะช่วยประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทราบทันที เรียกได้ว่าประหยัดแรงงานคนได้มากทีเดียว

เห็นแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยที่เกษตรกรยุค 4.0 จะต้องโหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้มาไว้ติดโทรศัพท์ของตนเอง และหากท่านใดมีแอปพลิเคชันดีๆ ที่นอกเหนือจาก 7 ข้อด้านบน ลองมาแชร์แอปพลิเคชันเหล่านั้นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น