ญี่ปุ่นลงทุนเพิ่มฟาร์มเลี้ยงวัวสปป.ลาว เทียบเท่าโกเบ

พัฒนาฟาร์มวัวสปป.ลาวเทียบเคียงเนื้อโกเบของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนในสปป.ลาว พัฒนาฟาร์มเลี้ยงวัวให้คุณภาพเทียบเท่าเนื้อโกเบของญี่ปุ่น

จากรายงานของวีโอเอ ภาษาลาว นายบุนต้น จันทะพอน เจ้าแขวงเชียงของกล่าว บริษัทเอกชนญี่ปุ่นมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 77 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาฟาร์มเลี้ยงวัว แขวงเชียงของ สปป.ลาว

ก่อนหน้านี้ นักลงทุนญี่ปุ่นได้มีการลงทุนในการผลิตเนื้อวัวมากขึ้น ฟาร์มที่เมืองแปก แขวงเชียงขวาง มีแม่วัวตั้งท้องกว่า 900 ตัว และมีการเพิ่มวัวพันธุ์ดีจากประเทศออสเตรเลียอีก 100 ตัว จึงมีการเพิ่มพื้นที่รับรองเป็น 500 เฮกตาร์ โดยฟาร์มแห่งนี้มีแนวโน้มจะมีวัวปริมาณวัวเพิ่มขึ้นอีก จึงมีการลงทุนเพิ่มพื้นที่รับรองกว่า 5,000 เฮกตาร์ ที่เมืองแปก เมืองผาไสและเมืองพูกูด โดยการลงทุนนี้มีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาเนื้อวัวให้มีคุณภาพเทียบเท่าเนื้อโกเบของญี่ปุ่น

นายบุนต้น เจ้าแขวงให้ความเห็นว่าการลงทุนดังกล่าว จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ และทำให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในสปป.ลาวทำเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์ การลงทุนนี้จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น สำหรับประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงของตัวเอง ทางรัฐบาลก็จะให้คำแนะนำด้านพันธุ์วัวที่เหมาะกับการเพาะเลี้ยง และให้ความช่วยเหลือด้านสัตว์แพทย์เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่นักลงทุนญี่ปุ่นจะลงทุนเพิ่มในสปป.ลาวมากขึ้น โดยจะเน้นที่ด้านกสิกรรม จากเดิมที่มักลงทุนในธุรกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเป็นหลัก ถือเป็นความท้าทายของเกษตรกรไทย ผู้เลี้ยงโคเนื้อที่อาจมีคู่แข่งรายสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

แสดงความคิดเห็น