หยุดทุเรียนกลิ่นแรง – เปลือกแตก ด้วย Active coating

นวัตกรรม Active coating กันเปลือกทุเรียนแตก – ลดกลิ่นฉุน

ทุเรียน ผลไม้เศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของไทย มีมูลค่าการส่งออกสูง เนื่องจากได้รับความนิยมในกลุ่มชาวต่างชาติมาก โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง และไต้หวัน แต่การส่งออกยังมีอุปสรรค คือ เปลือกทุเรียนที่แตกระหว่างขนส่งและกลิ่นของทุเรียนเมื่อผลสุก ปัญหานี้จึงทำให้เกิดนวัตกรรมการเคลือบทุเรียนสดด้วยเทคนิค Active coating ขึ้น

นวัตกรรม Active coating ลดกลิ่น-ลดแตกของผลทุเรียนสด โดยนายประกาสิทธิ์ ชุ่มชื่น ร่วมพัฒนากับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวัตกรรมนี้เป็นการพัฒนาวัสดุห่อหุ้มผลทุเรียน ใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม Active coating ประกอบด้วย เส้นใยธรรมชาติ (Fiber) ที่ดัดแปลงโครงสร้าง และผงถ่านกัมมันต์ (Active carbon) ผสมรวมกัน เพื่อดูดกลิ่นของทุเรียน เอทิลีน และกลิ่นอื่นๆ ที่มีซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบ และขั้นเคลือบผิวทุเรียน ใช้ทุเรียนจุ่มในเส้นใยให้ทั่วทั้งผล เปลือกทุเรียนจะหนาขึ้น 2 – 3 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันเปลือกทุเรียนแตก

นวัตกรรมดังกล่าว สามารถลดกลิ่นและป้องกันเปลือกทุเรียนแตกได้ผล 100% รวมทั้งชะลอการสุกและต่ออายุการเก็บรักษาได้ดี ทำให้เนื้อทุเรียนยังคงคุณภาพดีจนถึงมือผู้บริโภค ภายในต้นทุนที่มีราคาถูกเพียง 2 – 3 บาทต่อผล
สำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษากับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ฟรี

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น