SME น่าลงทุนเวียดนาม เมื่อคนในประเทศกำลังซื้อสูงขึ้น

ตลาดเวียดนามน่าสนใจ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย เผยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (GSO) ที่ชี้ว่า กำลังซื้อของ ผู้บริโภคเวียดนาม เพิ่มขึ้นกว่า 9.31% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 61 เมื่อแยกอัตราเงินเฟ้อออกไป

นาย Vu Manh Ha ผู้เชี่ยวชาญจาก GSO กล่าวว่า การใช้จ่ายช่วงที่สองของปี 61 เริ่มต้นขึ้นในไตรมาสที่ 3 โดยผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการที่จำเป็นต้องใช้ในงานแต่งงาน, อุปกรณ์การเรียนในปีการศึกษาใหม่ และเสื้อผ้าสำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ชาวเวียดนามยังเพิ่มความต้องการในการปรับปรุงที่พัก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ ซึ่งกำลังซื้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันและการขนส่งที่เกี่ยวข้องปรับตัวสูงขึ้น 3.45%

ส่วนตัวเลขดัชนีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 9.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8.79% โดยรายได้เมื่อ ต.ค. 61 อยู่ที่ 378.6 ล้านล้านด่อง เพิ่มขึ้นจาก ก.ย. 61 กว่า 1.3% ซึ่งจำนวนนี้รวมยอดขายปลีก 286.9 ล้านล้านด่อง

ทั้งนี้ รายได้จากการขายปลีกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 2,720 ล้านล้านด่องหรือคิดเป็น 75.3% ของยอดขายรวม และเพิ่มขึ้นกว่า 12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

โดยผู้บริโภคใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น 13.3% รองลงมา คือ เครื่องนุ่งห่ม 12.6%, เครื่องใช้ภายในบ้าน 12%, ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา 11.6% และยานพาหนะ 11.6%

ส่งผลให้มีรายได้จากการให้บริการด้านที่พักอาศัยและอาหารอยู่ที่ 440.1 ล้านล้านด่อง เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อน รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15.6% อยู่ที่ 33.5 ล้านล้านด่อง และรายได้อื่นๆ 420 ล้านล้านด่อง เพิ่มขึ้น 9.3% โดยเมืองที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ Ho Chi Minh, Hai Phong, Thanh Hoa และ Da Nang ที่ต่างปรับกำลังการซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 12%

ขอขอบคุณบทความจาก www.smartsme.co.th

แสดงความคิดเห็น