จีนแก้ปัญหาแอปเปิลปลอมบน E – Commerce

ดันเกษตรกรจีนขายแอปเปิลออนไลน์ลดของปลอม

ปัญหาสินค้าปลอมของจีนยังคงเป็นเรื่องใหญ่ และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ซื้อและเจ้าของสินค้าตัวจริง ไม่เว้นแม้แต่ชาวจีนด้วยกันเอง เช่นในกรณีนี้ แอปเปิลหวานของเมือง Aksu ที่มีชื่อเสียงมากและถูกปลอมแปลงในตลาดของจีน

แอปเปิลหวานจากเมือง Aksu เป็นแอปเปิลที่ให้ปริมาณน้ำตาลสูง เนื้อแอปเปิลภายในโปร่งแสง สามารถผลิตได้ 600,000 ตันต่อปี แต่กลับพบว่ามีแอปเปิลที่แอบอ้างว่ามาจากเมือง Aksu จำหน่ายในท้องตลาดกว่า 10 ล้านตัน นั่นหมายความว่ามีแอปเปิลปลอมปะปนอยู่ในตลาดมากกว่าแอปเปิลแท้ถึง 90% นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายแอปเปิลชนิดนี้ใน Taobao มาหลายปี แต่ผู้อำนวยการอีคอมเมิร์ซจากมณฑลเจ้อเจียงได้เผยว่า อีคอมเมิร์ซในกลุ่มเกษตรกรเมือง Aksu เพิ่งเริ่มต้นในปีก่อน

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเมือง Aksu อยู่ในชนบท มีอาชีพเกษตรกร ไม่คุ้นเคยกับตลาดระดับประเทศและขาดความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ รัฐบาลจึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มีการพัฒนาสมาคมอีคอมเมิร์ซแห่งเมือง Aksu ที่ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับแอปเปิล Aksu และพัฒนาระบบ QR Code ที่ตรวจสอบได้ว่าแอปเปิลนั้นเป็นแอปเปิลแท้จาก Aksu หรือไม่ และมาจากฟาร์มใด ในปี 2560 แอปเปิลแท้จาก Aksu ถึง 10,000 ตันได้ถูกวางจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์และการเทียบชั้นระหว่างแอปเปิลแท้กับปลอมนี้ ทำให้ราคาแอปเปิลแท้ราคาพุ่งสูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรไทยที่จะจำหน่ายผลผลิตบนช่องทางออนไลน์ เมื่อสินค้าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็จะช่วยให้มีรายได้มากขึ้น และสามารถพัฒนาสู่อีคอมเมิร์ซต่างประเทศได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น