ตั้งชื่อแบรนด์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เคล็ดลับควรรู้ก่อนตั้งชื่อแบรนด์

ปัจจุบันมีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวัน การตั้งชื่อแบรนด์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างแบรนด์ เพราะชื่อของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่มีไว้ใช้เรียกขาน ในขณะที่สินค้าหรือบริการอาจมีความแตกต่าง โดดเด่น น่าสนใจ แต่ชื่อเรียกยาก อ่านยาก จดจำยาก เข้าใจยาก ก็จะส่งผลต่อการรับรู้และการจดจำของผู้บริโภค ดังนั้นบทความนี้มีเคล็ดลับที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้

Easy to spell สะกดคำให้ง่าย การสะกดคำถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรสะกดให้ง่าย และต้องจินตนาการว่าหากลูกค้าได้ยินชื่อแบรนด์ โดยที่ยังไม่เห็นชื่อแบรนด์ก็สามารถจะเดาได้ว่าต้องเขียนและสะกดแบบไหน เพราะถ้าเป็นคำที่สะกดยาก นั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคจะไม่สามารถค้นหาชื่อสินค้า หรือแนะนำต่อได้ เพราะไม่รู้ว่าสะกดหรือเขียนอย่างไร ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสโดยไม่จำเป็น Easy to pronounce ออกเสียงได้ง่าย การออกเสียงได้ง่ายสำคัญไม่น้อยกว่าการสะกดคำ เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน การสะกดคำแบบง่าย ก็จะช่วยให้ออกเสียงได้ง่าย และสืบค้นได้ง่ายเช่นกัน

Aim for Simplicity ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ โดยตั้งชื่อแบรนด์ที่ใช้คำสั้นๆ เพียง 1- 2 คำ เพื่อช่วยสร้างการจดจำ จะเห็นได้ว่าแบรนด์ใหญ่ๆ ระดับโลก จะใช้คำสั้นๆ ในการตั้งชื่อ เพราะช่วยให้ง่ายต่อการจดจำในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีเรื่องที่ต้องจดจำหลายอย่างอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าชื่อแบรนด์สั้นและเข้าใจง่าย ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคจดจำเราได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างชื่อแบรนด์ระดับโลกที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Amazon, Apple, Toyota, Samsung, Google และ Starbucks ก็ล้วนใช้คำเพียง 1 – 2 คำเท่านั้น

Check Availability ตรวจสอบความเป็นไปได้ เมื่อตั้งชื่อแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องทำคือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้นๆ ว่ามีผู้อื่นนำไปใช้หรือยัง การตรวจสอบเบื้องต้นทำได้โดยการค้นหาชื่อบนอินเทอร์เน็ตว่าซ้ำกับใครหรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อ ที่สำคัญผู้ประกอบการควรศึกษาถึงข้อห้ามต่างๆ ในการตั้งชื่อร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานในขั้นตอนต่อไป

Think about the Logo ถึงแม้การออกแบบโลโก้จะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังการตั้งชื่อแบรนด์ก็ตาม ชื่อแบรนด์จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในโลโก้ หรือบางครั้งชื่อแบรนด์จะถูกนำมาออกแบบเป็นโลโก้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ดังนั้นการตั้งชื่อจึงต้องคำนึงด้วยว่าหากมีการนำไปออกแบบจะจัดวางอย่างไรให้มีความสวยงาม และดูโดดเด่นน่าสนใจ

Consider Future Growth การตั้งชื่อแบรนด์ท้ายที่สุดแล้วต้องคำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วย ชื่อแบรนด์ที่ดีควรใช้ได้ยาวนาน ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจที่จะเกิดขึ้น มิฉะนั้นต้องมาปรับหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ ยกตัวอย่าง ธุรกิจขายอาหารแมวเลือกใช้ชื่อว่า “Cat Food” แต่ในอนาคตต้องการขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มการจำหน่ายอาหารสุนัขด้วย ชื่อที่มีอยู่เดิมจึงไม่ครอบคลุม แต่ถ้าหากเลือกใช้ชื่อแบรนด์ “Healthy Pets” ก็จะเป็นชื่อที่ครอบคลุมถึงธุรกิจในหมวดอาหารสัตว์ ไม่จำเพาะแค่แมวและสุนัขเท่านั้นทำให้สามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ หรือผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การตั้งชื่อแบรนด์เป็นภาษาไทยก็อาจมีข้อจำกัดในการอ่านหรือทำความเข้าใจ

การตั้งชื่อแบรนด์ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ออกเสียงง่าย แต่มีความหมายที่สื่อถึงสินค้าหรือบริการได้ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการล้ำหน้ากว่าผู้ประกอบการคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญ เมื่อสร้างแบรนด์แล้วก็ต้องสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคจำเราได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ เรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนจาก Make It Memorable: Tips for Creating an Effective Brand Name

ขอขอบคุณบทความจาก www.smartsme.co.th

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น