เตรียมรับพายุชอป! การคลังพิจารณา “ชอปช่วยชาติ” ดันเศรษฐกิจ

ชอปช่วยชาติกำลังจะกลับมา

ช้อปช่วยชาติ มาตรการที่ถือกำเนิดในปี 2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี อีกทั้งเป็นมาตรเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยคล่องตัวและเติบโตได้ดีขึ้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีกำหนดให้บุคคลธรรมดานำค่าซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 15,000 บาท ระยะเวลาการซื้อ 15 ธ.ค. 2561 – 16 ม.ค. 2562 สำหรับผู้ที่มีเงินได้ซื้อสินค้าในทั้งช่วง 2 ปีภาษี จะได้รับการลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีแล้วจะต้องไม่เกิน 15,000 บาท

สินค้าที่นำหักลดหย่อนได้ คือ 1. ยางรถยนต์ ทั้งรถจักรยานยนต์และจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่ซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย 2.สินค้า OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 3. หนังสือและอีบุ๊ก แต่ไม่นับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์
คาดการณ์ว่า กรมสรรพกรจะเสียรายได้ประมาณ 1,600 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่เสียรายได้ 2,000 บาท จากประเภทสินค้าที่รวมมาตรการที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวควรเตรียมสินค้าให้พร้อม และอาจเพิ่มกลยุทธ์อื่นๆ ในการจำหน่าย เพื่อให้ยอดขายสูงขึ้นจากเดิมหรืออาจมากกว่าคู่แข่งรายอื่น

แสดงความคิดเห็น