เพิ่มแรงงานเกษตรสูงวัยและสตรีในญี่ปุ่นด้วย Toray farm

Toray farm สวนญี่ปุ่นสำหรับเกษตรสูงวัยและสตรี

ผู้คนมักมองว่า เกษตรกรเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนวัยหนุ่มสาว เพราะต้องใช้กำลังมาก ดูเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ เพราะต้องใช้ความรู้และต้นทุนสูง แต่ Toray farm นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ ผนวกรวมกับความต้องการที่จะพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่ที่จำกัดอย่างเกาะญี่ปุ่น

Toray farm โครงการสาธิตโดย Toray Industries Construction และสถาบันวิจัยโทรคมนาคมขั้นสูง เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “การแบ่งปันฟาร์มเกษตรผ่านระบบออนไลน์” มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่นและนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาค

Toray farm เป็นพื้นที่การเกษตรในเรือนกระจก แปลงเกษตรเป็นพื้นทรายที่ยกแปลงสูงด้วยนั่งร้านที่ปรับระดับได้ สามารถตั้งบนพื้นต่างระดับ และต่อเติมเพื่อเพิ่มแปลงได้ การทำเกษตรไม่ต้องออกแรงมากหรือใช้อุปกรณ์การเกษตร เพราะใช้ทรายและปุ๋ยเหลว จึงมีความปลอดภัยในการทำงานสูง อีกทั้งระบบจ่ายน้ำ พัดลมระบายอากาศ และอื่นๆ ล้วนเป็นระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) จับคู่เกษตรกรกับเจ้าของแปลงเกษตรที่มีความต้องการตรงกัน และใช้ IoT ในการเก็บข้อมูลของพื้นที่เพาะปลูกและสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เก็บข้อมูลสภาพการทำงานของเกษตรกร แล้วแสดงข้อมูล Real time ให้เจ้าของแปลงเกษตรรู้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

Toray farm ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำเกษตร ผู้สูงวัยและสตรี ช่วยให้เข้าถึงการทำเกษตรได้ง่ายขึ้น ช่วยสร้างงาน รายได้ และคุณค่าในใจให้กลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและสุขภาพให้ผู้สูงวัยด้วย

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย

แนวคิดเกษตรยุคใหม่ “Smart Farm”

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

แสดงความคิดเห็น