พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมือง

ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค…ปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “พฤติกรรมผู้บริโภค” จากผลวิจัยผู้บริโภคออนไลน์ โดยเน้นไปที่ผู้บริโภค Gen-Y และ Gen-Z เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จากอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีการซื้อซ้ำบน E-commerce ที่สูงถึง 50% ส่งผลให้ E-Commerce เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ การทำการตลาดกับผู้บริโภค Gen-Y และ Gen-Z ควรทำให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม ด้วยการสร้างความน่าสนใจให้สินค้า หรือธุรกิจของตนเองผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การเล่าเรื่องสินค้าและธุรกิจให้น่าดึงดูด หรือการนำเสนอสินค้าและข้อมูลต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักผ่านข้อความ รูปภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างความน่าสนใจให้สินค้าได้แม้จะไม่ได้เห็นสินค้าจริงก็ตาม นอกจากนี้ คุณภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าคุณภาพดีก็จะเกิดความประทับใจ ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อได้

สุดท้ายต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ตรงกับพฤติกรรมผู้ซื้อ เพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

โดย ดร.สรณันท์ ได้สรุปเทคนิคการทำ E-commerce ให้ประสบความสำเร็จไว้ 4 ข้อ คือ

  1. ปรับตัวให้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
  2. ลงมือทำ อย่ากลัวความล้มเหลว
  3. นำเครื่องมือ Digital มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
  4. หาพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน หรือ สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME อยากฟังบรรยายจาก ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่รายการ SME Clinic ได้ที่ www.youtube.com/SME Clinic ตอน “พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมือง” หรือผู้ประกอบการ SME อยากปรึกษาสถาบันการเงินธนาคารกรุงเทพ สามารถติดต่อได้ที่

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com/loan หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น