ยูนนานสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการขายยางพาราออนไลน์

ยูนนานเปิดตัว Yunnan International Rubber Trading Center

ยูนนาน เป็นมณฑลที่มีการปลูกและผลิตยางพารามากที่สุดในจีน เรียกได้ว่า เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนก็ว่าได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตสิบสองปันนา เนื่องจากมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยทำให้สามารถเพาะปลูกและผลิตยางพาราได้ดี แต่ถึงแม้จะสามารถผลิตยางพาราได้แต่ช่องทางการจัดจำหน่ายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากมีความง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้ในเวลานี้ทางยูนนานจึงได้มีการเปิดตัว Yunnan International Rubber Trading Center ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายยางพาราในประเทศจีน

บริษัท Yunnan State Farms Group จํากัด เป็นแพลตฟอร์มให้บริการค้ายางพาราธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยผู้บริโภคสามารถซื้อขายยางพาราเหล่านี้ได้ทางช่องทาง www.yngjxj.com โดยวัตถุประสงค์ของการสร้างแพลตฟอร์มในครั้งนี้ คือ เพื่อผลักดันการค้าขายยางพาราที่มีสต๊อกอยู่แล้ว โดยการใช้พื้นฐานของการค้าออนไลน์เป็นหลัก สามารถช่วยกระตุ้นการซื้อขายยางพาราในประเทศ อีกทั้งการซื้อขายยางพาราผ่านทางช่องทางออนไลน์ในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ผลิตยางพาราในมณฑลยูนนาน และจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราธรรมชาติของที่นี่อีกด้วย

การปรับตัวสำหรับค้าขายยางพาราในประเทศจีนเป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ด้านผู้ซื้อเองจะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับช่องทางการค้าขายใหม่ๆ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และในส่วนของผู้ซื้อเองช่องทางออนไลน์จะกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่ทำให้เขาสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลา

แสดงความคิดเห็น