เกษตรกรเตรียมเฮ ! ราคาข้าวพุ่งอย่างต่อเนื่อง

11 เดือน ส่งออกข้าวสูงถึง 10 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกข้าวในปี 2561 ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการส่งออกรวมถึง 10 ล้านตัน สร้างมูลค่าถึง 5,137 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.25% และคิดเป็นเงินไทยมูลค่า 164,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวที่เป็นการขยายตัวที่สูง โดยมีเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปีอยู่ที่ 11 ล้านตัน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2561 เนื่องจากปกติการส่งออกข้าวของไทยในช่วงท้ายปีจะส่งออกได้เดือนละประมาณ 9 แสนไปจนถึง 1 ล้านตันอยู่แล้ว ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสามารถส่งออกได้ตามยอดที่วางไว้ หรือใกล้เคียง โดยที่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย เพราะในเวลานี้ไทยอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนล็อตที่ 7 อีก 1 แสนตัน หรือแสนตันที่ 7 ตามสัญญา 1 ล้านตัน และส่งมอบให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ 80,000 ตัน ยังไม่รวมคำสั่งซื้อที่ภาคเอกชนประมูลได้อีก 144,000 ตัน ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบ และยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพิ่มเติม ทำให้การส่งออกเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การส่งออกข้าวตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

ราคาข้าวหอมมะลิของไทยในเวลานี้ราคาเฉลี่ยตันละ 1,158 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่สูง ถึงแม้ว่าปีนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะมีปริมาณที่จำกัด และด้านข้าวขาว 5% ตกอยู่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างเวียดนาม แต่ผู้บริโภคก็ยังหันมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

เท่ากับว่าในปี 2561 นี้ ผลจากราคาส่งออกข้าวที่ทรงตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีขึ้น นับเป็นการส่งท้ายที่ดีสำหรับเกษตรกรชาวไทยเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น