ติดตามการ live สด การสัมมนา SME กับบัญชีเดียว โดยสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ

สัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปรับตัวได้ในยุค 4.0

ติดตามการ live สด การสัมมนา SME กับบัญชีเดียว โดยสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ซึ่งงานสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปรับตัวได้ในยุค 4.0

แสดงความคิดเห็น