“งานเกษตรก้าวหน้า” ผู้บริโภคได้สินค้า เกษตรกรได้ความรู้

งานเกษตรก้าวหน้า จัดโดยธนาคารกรุงเทพ

งานเกษตรก้าวหน้าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคและเกษตรกรสามารถมาพบกันโดยตรง ผู้บริโภคสามารถเลือกชม หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง รวมทั้งทางเกษตรกรเองสามารถนำความคิดเห็นของผู้บริโภคมาเพื่อปรับปรุงสินค้า ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดมากยิ่งขึ้น

งานวันเกษตรก้าวหน้า มีจุดเริ่มต้นมาจาก โครงการเกษตรก้าวหน้า ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 จากนโยบายของอดีตประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ โดยเริ่มจากการให้ความรู้ด้วยการอบรมสัมมนา โดยมีวัตถุปประสงค์ 3 เรื่อง ที่ทางโครงการเกษตรก้าวหน้าพบว่าเกษตรกรในเมืองไทยยังขาดความรู้ของเรื่องเหล่านี้อยู่ ได้แก่

1. เพื่อให้เกษตรมีสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความรู้ด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี

2. เรื่องการตลาด เนื่องจากความรู้เรื่องการผลิตยังไม่เพียงพอ จึงมีการนำการตลาดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทางโครงการจะเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของคำแนะนำและให้ความรู้

3. เรื่องเครือข่าย นอกจากความรู้เรื่องการตลาด เกษตรกรในเมืองไทยยังเป็นเกษตรรายเล็ก ดังนั้นการสร้างเครือข่ายจึงเป็นส่วนสำคัญ ทางโครงการจึงได้สนับสนุนเรื่องเครือข่ายของเกษตรกร

จนมาถึงปี 2549 ได้จัดตั้งเป็นโครงการที่ให้เกษตรกรได้นำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าที่หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ซึ่งได้เรียกว่า งานวันเกษตรก้าวหน้า

การคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ามาร่วมโครงการ คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความก้าวหน้า เช่น มีสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมบางอย่าง หรือมีการแปรรูปสินค้าที่ความพิเศษขึ้นมา ตลอดจนผู้ผลิตที่มีเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง และได้รับการยอมรับ โดยผลพลอยได้ที่เกษตรกรที่มาเข้าร่วมภายในงานจะได้รับมากกว่าการขายสินค้า คือ ได้เครือข่ายเพิ่มเติมระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น บางรายสามารถนำไปปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าของตนเอง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุด และสามารถนำเสนอความพิเศษของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น ผลไม้บางอย่างจะมีวันที่ทานแล้วอร่อยที่สุด จะมีป้ายบอกเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าสามารถทานในวันไหนจึงจะอร่อย

นอกจากนั้นยังถือโอกาสนี้มอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่มีวิธีการจัดการหรือบทบาทที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ มีโมเดลการทำงานที่น่าสนใจ ธนาคารจะมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าให้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของเกษตรกร ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเครือข่ายเกษตรกร การจัดการห่วงโซ่การผลิตดีเด่น และด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการเผื่อแพร่ตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ความน่าสนใจของงานเกษตรก้าวหน้าที่จะถึงนี้ คือ ผู้บริโภคจะได้พบกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กว่า 71 ร้านค้าที่ผู้บริโภคสามารถมาเลือกซื้อกันได้ภายในงาน นอกจากนั้นในแต่ละรายจะมีการนำกิจกรรมมาให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุก รวมถึงมีบรรจุภัณฑ์สุดพิเศษสำหรับช่วงปีใหม่ ที่สามารถเข้ามาเพื่อเลือกซื้อเป็นของฝากกันได้ภายในงาน โดยงานเกษตรก้าวหน้านี้ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไป ที่หน้าลานธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

แสดงความคิดเห็น