ตามให้ทัน เทรนด์เครื่องสำอาง 2019

อัปเดต เทรนด์เครื่องสำอางปี 2019

เครื่องสำอาง สินค้าอมตะที่ทุกคนต่างมีติดตัวไม่ต่ำกว่าหนึ่งชิ้น ธุรกิจเครื่องสำอางนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในทุกปี แน่นอนว่าการแข่งขันก็สูงเช่นกัน ประเทศไทยนับเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางเพื่อส่งออกสินค้าไปทั่วโลก โดยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 17 ของโลกและมีโอกาสเติบโตได้เร็ว ซึ่งการจะเข้าร่วมแข่งขันหรือพัฒนาสินค้าสู่ตลาดนี้ ควรตามให้ทันเทรนด์ต่อไปนี้

เครื่องสำอางออร์แกนิค กระแสรักสุขภาพทำให้ผู้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น เครื่องสำอางเป็นหนึ่งในนั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมจากพืชหรือสมุนไพร บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้หรือมาจากวัสดุย่อยสลายง่าย อาจรวมไปถึงไม่ทดลองกับสัตว์ด้วย ทั้งหมดนี้ล้วนช่วยให้ผู้ใช้ห่างไกลจากสารเคมี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง และในมุมของผู้ประกอบการก็ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากสินค้าอื่นในตลาด

นวัตกรรมเพื่อความงาม การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นและแตกต่าง ตั้งแต่การวิจัย การผลิต การขนส่ง และการตลาด สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างดีและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าในด้านการเป็นผู้นำด้วยนวัตกรรมความงาม

สมุนไพรไทยแท้ อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวไทยที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทยแท้จึงเป็นอีกสินค้าที่น่าสนใจในตลาด และการชูจุดเด่นในเรื่องของเชื้อชาติก็เป็นประโยชน์กับสินค้าไม่น้อย

IoT กับความงาม (Internet of things) การใช้เครื่องมือเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาโลกความงาม เช่น เครื่องมือวัดสภาพแสงแดดและฝุ่นควันขนาดเล็กที่พกพาได้ทุกที่และเชื่อมกับแอปพลิเคชัน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้คำนึงถึงมลภาวะที่ผิวต้องเจอในแต่ละวัน นั่นเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสการซื้อสินค้าให้กับแบรนด์ด้วย รวมทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคจากความแปลกใหม่ด้วย

เท่าเทียมทุกสีผิว จากโจทย์ของความหลากหลายและความเท่าเทียมในปัจจุบัน หลายแบรนด์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น

ปกป้องผิวจากมลภาวะ ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาจากมลภาวะมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยในเมืองใหญ่ จึงให้ความสำคัญกับ Anti–Pollution การพัฒนาผลิตภัณฑ์และหยิบยกจุดเด่นในด้านการปกป้องผิวจากฝุ่นและควันรอบตัวจะดึงดูดความสนใจได้มาก

สร้างจากกลิ่น ใช้กลิ่นเป็นจุดขายและแรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งดอกไม้ ผลไม้ ขนม และเครื่องดื่ม กลิ่นเหล่านี้ช่วยสร้างประสบการณ์อันดียามใช้งาน สร้างความแตกต่าง รวมทั้งเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ได้ดีเช่นกัน

เทรนด์เหล่านี้อาจพัฒนากลายเป็นมาตรฐานหนึ่งในธุรกิจนี้ได้ หากผู้ประกอบจะเลือกและปรับใช้เทรนด์เหล่านี้ให้เหมาะกับแบรนด์ของตนเองก็น่าสนใจไม่น้อย

แสดงความคิดเห็น