สะดวกกว่า ประหยัดด้วย! มีดนกเงือกช่วยชาวสวนยาง

มีดนกเงือกให้น้ำยางมาก ประหยัด สะดวกกว่า

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรยางพารากว่าล้านคน ผลิตภัณฑ์ยางเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ชาวสวนยางยังขาดนวัตกรรมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และติดอยู่กับการใช้มีดกรีดยางแบบเดิมที่ใช้มานานกว่าร้อยปี

มีดกรีดยางแบบเดิมเป็นอุปกรณ์การกรีดที่สร้างปัญหายิบย่อย เมื่อรวมกับผู้กรีดยางที่ไม่ชำนาญจึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ก่อกวนในการทำงาน แต่ยังส่งผลต่อต้นยางในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นผิวของต้นที่ขรุขระ อายุการผลิตที่สั้นลง และต้นทุนแอบแฝงที่มาจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณมะนายิ ราหู จึงออกแบบ “มีดกรีดยางนกเงือก” สำหรับต้นยางพาราขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

คุณมะนายิ ราหู เติบโตและประกอบอาชีพเป็นชาวสวนยางโดยกำเนิด ได้ออกแบบมีดกรีดยางนกเงือกขึ้น โดยนำจุดเด่นของมีดกรีดยางแบบเก่าร่วมกับมีดโกนแบบเปลี่ยนใบมีดได้ และกบไสไม้โบราณมาดัดแปลง ออกแบบและพัฒนาเป็นมีดกรีดยางนกเงือก

มีดกรีดยางแบบใหม่นี้ผลิตจากไม้ยางพาราและวัตถุดิบในประเทศ เมื่อใช้ใบมีดแล้ว เกษตรกรสามารถขายคืนบริษัทได้ มีดกรีดยางนกเงือกสามารถกรีดยางได้ 2 ด้าน มีต้นทุนไม่สูง ไม่ต้องลับมีดทุกวัน เป็นมีดที่ใช้ง่าย ปรับระดับได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ มีน้ำหนักเบา เด็กหรือสตรีก็สามารถใช้งานได้ และลดความเสี่ยงที่มีดจะหักระหว่างกรีด ใบมีด 1 ใบ สามารถกรีดยางได้มากกว่ามีดแบบเก่าหรือเจ๊ะบงถึง 1,000 โดยศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราได้ทำการทดลอง พบว่า มีดกรีดยางนกเงือกให้ปริมาณน้ำยางมากกว่ามีดแบบเก่าถึง 13.52% และประหยัดพื้นที่หน้ากรีดกว่าถึง 66% ซึ่งช่วยยืดอายุต้นยางให้สามารถกรีดได้นานขึ้นถึง 20 – 40 ปี

มีดกรีดยางนกเงือกเป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงปัญหาและถือกำเนิดจากชาวสวนยางที่คลุกคลีในวงการนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางภายในประเทศแล้ว มีดกรีดยางนกเงือกนี้ยังได้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เพิ่มผลผลิตและลดจำนวนแรงงานกรีดยางในประเทศอินโดนีเซียด้วย

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com/loan หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น